- Troens menn er det beste verktøyet jeg har sett

- Troens menn er det beste verktøyet jeg har sett

Olav Humlebrekke startet for to år siden en Troens menn-gruppe på Voss. I denne videoen deler han av sine erfaringer.