Rent magisk

Rent magisk

Vi må fortelle dem som lever i frykt for magi og usynlige krefter at det finnes en som har overvunnet ondskapens åndehær da han viste seg som seierherre over dem på korset

Av daglig leder Per Birkeli i Norea Mediemisjon

Når disse linjene skrives er jeg tilbake i Indonesia, landet der jeg for en del år siden fikk bo noen år sammen med familien min. Om få timer går turen ut i Sumatras fuktige jungel der jeg sammen med en gruppe andre skal nyte en natt i det fri.

Mens vi fortsatt bodde i landet som utsendinger for NLM hadde vi besøk av tre teologistudenter fra Norge. Som en del av den mer uformelle praksisen på misjonsfeltet sendte vi dem ut på overnattingstur i jungelen. Før de gikk til ro for natten satt de og samtalte med den lokale guiden som var med dem. Han var flink med kortstokken, og demonstrerte sine trylletriks til stor glede for studentene. - Det er jo rent magisk dette her, utbrøt en av studentene.

Nei, svarte guiden alvorlig. – Dette er ikke magi. Det er kun trylletriks. Svaret kom nok litt overraskende på studentene. For indonesiere flest er nemlig magi, i ordets rette forstand, like virkelig som sol, vind, varme og kulde. Magi har vært brukt i generasjoner til beskyttelse mot sykdom, hærverk og tyveri og for sikring av gode avlinger. De overnaturlige kreftene har gått i arv fra slekt til slekt. I dette landet kan du få høre de utroligste historier om hvordan magi brukes av enkelte mennesker den dag i dag, både for å beskytte seg selv og for å skade andre.

Det finnes ikke noe menneske på jorden som i egen kraft kan stå seg mot disse maktene. Ondskapens åndehær er oss langt overlegen. Men lovet være Gud – vi har fått et frigjørende budskap som kan sette mennesker fri fra alt som binder, og som kan gi oss fullstendig beskyttelse mot mørkets makter. Men beskyttelsen fordrer at vi lever i lyset, som Guds barn. Når Paulus i Efeserbrevet advarer oss mot å ”gi djevelen rom”, så er dette en klar advarsel om at vi ikke må gjøre oss sårbare. Uoppgjort synd skaper hull i den åndelige rustningen og gir onde makter mulighet til å ramme oss med sine lumske angrep.

De onde kreftene er til stede over alt på jorden og omgir oss alle, selv om dette er tydeligere i Indonesia enn i Norge. Derfor er det så viktig at vi selv til enhver tid lever i lyset – og at vi benytter de mulighetene vi har til å fortelle andre om Guds sanne lys. Vi må fortelle dem som lever i frykt for magi og usynlige krefter at det finnes en som har overvunnet ondskapens åndehær da han viste seg som seierherre over dem på korset.

Noen steder er det mulig å sende inn misjonærer som kan fortelle de gode nyhetene, men ofte må alternative metoder tas i bruk. I samarbeid med dyktige internasjonale partnere er Norea med på å bringe evangeliets lys inn i områder der misjonærene ikke slipper inn. Vær gjerne med i bønn om at dette arbeidet må lykkes.