Kvinnelig leder i et mannsdominert Midtøsten

Kvinnelig leder i et mannsdominert Midtøsten

I et mannsdominert Midtøsten blir Rita El-Mounayer ny leder for SAT-7. Hun har vært med helt fra starten, og tar nå over etter organisasjonens grunnlegger.

Oversatt: Harald Endresen

Foto: SAT-7

SAT-7, Noreas største og viktigste partner i Midtøsten, ble grunnlagt av Dr. Terence Ascott. Etter 23 år som leder for organisasjonen trer han nå til side og overgir roret til libanesiske Rita El-Mounayer. Hun har vært med helt fra starten, og det er ingen overraskelse at nettopp hun blir den nye lederen.

Til Insight, SAT-7´s eget månedsmagasin, sier Rita: – Jeg ønsker å hjelpe, utruste, oppmuntre og motivere alle folk rundt meg. Jeg vil gjerne formidle at det enhver gjør er verdifulle bidrag for vår visjon om å forandre folks liv. Hun overtok sjefsstolen 1. april 2019. Rita vil fra starten ha et spesielt fokus på lederteamet for de fire kanalene SAT-7 i dag består av: SAT-7 Arabic, SAT-7 Türk, SAT-7 PARS, og SAT-7 KIDS. Hun ønsker å være mentor for alle nye ledere som trer inn i tjeneste, og på den måten vil hun sikre at visjonen og de strategiske målene blir oppfylt. I tillegg ønsker Rita å bidra til å utvikle og styrke enkeltmennesker i hennes store stab på over 150 personer, plassert i en rekke ulike land.

Bryter kjønnsbarrierer

I et program på SAT-7 Arabic med tittelen «Er det viktig å være en kristen», stilte Rita El-Mounayer seg frem som leder for hele SAT-7 nettverket. Hun delte et kraftfullt budskap om enhet og toleranse, og hvor betydningsfulle sendingene fra SAT-7 er for hele Midtøsten og Nord-Afrika. – Vi vil gi håp til dem som ikke har noe håp. Vi vil gi kjærlighet til dem som aldri har erfart å være elsket. Og vi ønsker å være en stemme for de lokale kirkene.

Fader Ramzi Jreij og erkebiskop Boulos Sayah, en av patriarkene for det Maronittiske kirkesamfunn, deltok i det samme programmet. Sistnevnte er medlem i SAT-7´s internasjonale styre. Selv om det ikke er uvanlig at SAT-7 har kvinner i viktige lederstillinger, så var Ritas tilstedeværelse sammen med prominente mannlige kirkeledere et sterkt vitnesbyrd om likeverd. Millioner av seere som så dette programmet bor i en meget mannsdominert del av verden.

Rita har stor tro på den kristne minoriteten i Midtøsten, inkludert Tyrkia og Iran. Der andre ser utfordringer og vanskeligheter, ser hun muligheter.  – Jeg liker egentlig ikke å bruke ordet minoritet om de kristne, sier hun. – For selv om vi er få, kan vi utgjøre en stor forskjell!

Beveget av Ritas sterke hilsen la Erkebiskopen til at evangeliet om Jesus er det aller viktigste budskapet for Midtøsten i en tid som denne. – Vi bor i et område hvor TV-kanalene og avisene kun viser vold, drap og hat, sier han. – Hovedbudskapet til SAT-7 er å gjøre Guds kjærlighet synlig på en måte som alle kan kjenne seg igjen i. Dette er et veldig stort og edelt mål, men Midtøsten trenger desperat dette budskapet.

Sammen som kristne

Erkebiskopen ble spurt om hans syn på kvinnelige ledere. Da understrekte han viktigheten av representasjon, og han roste både Rita som leder, og det hun har bidratt med gjennom mange år. – Det er viktig for oss å gå sammen for Jesus. sa han. – Sammen som kirker i Midtøsten, sammen som kirkesamfunn, sammen som kristne og muslimer og sammen som menn og kvinner.

Rita fikk det samme spørsmålet. – Akkurat som noen er kalt til å være prest eller erkebiskop, svarte hun, – så har jeg et kall til SAT-7. Dette er min livsoppgave. Når det er en tjeneste, et budskap og et kall, da gjør vi det vi er kalt til å gjøre, så gjør Jesus resten.

Norea kjenner Rita som en dyktig og dedikert kvinne, og vi tror absolutt at hun er rett person til å lede SAT-7 i årene som kommer. Det er imidlertid ingen lett oppgave å være kvinnelig leder i et mannsdominert samfunn, og hun trenger mye forbønn. Vi har tatt henne med i Noreas bønnekalender i høst. Vær gjerne med å be for henne.