Trosser terrorfrykt for å gi evangeliet til unådde

Trosser terrorfrykt for å gi evangeliet til unådde

Misjon blant muslimer blir ikke prioritert av kristne ledere i Kenya. Men Gud kalte «George» til å forlate sin lederstilling for å være teltmaker blant unådde mennesker i terrortruede områder.

Av Jostein Sæth

- Mange av de kristne i regionen sa at det ikke nyttet og at disse menneskene var fiender. De mente at de var for fundamentalister og at det ikke nyttet å dele evangeliet med dem. Men etter å ha blitt kjent med dem oppdaget vi at dette slett ikke var virkeligheten.

Det sier mannen vi kaller «George». Vi velger å skjule hans identitet av sikkerhetsmessige grunner. «George» har tatt et radikalt valg sammen med kona si. De forlot begge gode jobber og en trygg tilværelse fordi Gud kalte dem til noe helt annet. De har nå bosatt seg i et sterkt muslimsk område der kjente terrororganisasjoner skremmer mange fra å bosette seg.

Elsk naboen din

«George» har et annet syn på misjon enn mange av sine landsmenn. Han mener de er for utålmodige og at de forventer raske frukter, og at dette i tillegg til sikkerhetsutfordringene er medvirkende til at de ikke prioriterer misjon i disse områdene av Kenya. «George» mener derimot at det er helt nødvendig å være dere de unådde er, leve sammen med dem og bygge vennskap med dem. Dette er sterkt preget av «Penda Jirani»-bevegelsen som legger vekt på at du skal «elske naboen.» Han mener at broer må bygges og vennskap må etableres for at det skal bli åndelig frukt.

Bruker media aktivt

Som tidligere mediemann har «George» også visjoner for at de i sitt pionerarbeid skal ta media aktivt i bruk. Han forteller om en kristen familie som fikk god kontakt med sine muslimske naboer.

- De inviterte barna til å se på fotballkamper. Etter hvert viste de dem filmer om Abraham, Isak og Jakob. Så var de modige nok til å vise dem Jesufilmen for barn. Dette gjorde inntrykk, og barna kom tilbake for å se filmen, og forklarte at det var filmen hvor Jesus strakte ut armene på et kors og døde.

«George» mener dette illustrerer hvor viktig det er å åpne hjemmet sitt og være vennlige. Selv barn som har en streng muslimsk oppdragelse er ivrige etter å lære.   

Norea støtter den delen av dette prosjektet som har med media å gjøre. Visjonen er å bruke media til å utruste og inspirere kristne kenyanere til å ta sitt ansvar for å nå muslimer med evangeliet. De ønsker også å lage korte videofilmer der tidligere muslimer deler sine kristne vitnesbyrd. I mange av de områdene der det bor mange muslimer er det farlig å ferdes i tillegg til at det er vanskelig rent praktisk. Da kan media være helt avgjørende for å nå mennesker med budskapet om Jesus.

Dette er et av Noreas nye prosjekter i 2019, og drives i samarbeid med Norsk Luthersk Misjonssamband