Storebror ser alle kinesere

Storebror ser alle kinesere

I vår del av verden er vi vant med at banker og private teleselskaper gjør kredittvurderinger når vi ønsker å låne penger eller tegne telefonabonnement. Myndighetene i Kina går enda noen skritt lenger.

Av: Harald Endresen. Foto: Norea.

Sosial kreditt

Kinesiske myndigheter har tatt i bruk et nytt system for beregning av «sosial kreditt». Systemet, Sesame Credit (SC), vil rangere alle kinesere på en skala fra 350 til 950 poeng – etter spesielle algoritmer. Poengsummen vil avgjøre i hvilken grad innbyggerne i landet er verdige sentrale borgerrettigheter. SC skal vurdere folks karakter og vaner, og poengene beregnes etter følgende fem kriterier: Kreditthistorikk, evnen til å oppfylle en kontrakt, personlige opplysninger som adresse og mobilnummer, oppførsel samt preferanser og forhold til andre personer.

I det politiske planutkastet, som er oversatt og publisert på nett av postdoktor Rogier Creemers ved Oxford University, beskriver kinesiske myndigheter systemet slik:

«Systemet for sosial kreditt er basert på sosial oppriktighet. Kun hvis det er gjensidig oppriktighet mellom medlemmene i samfunnet, og kun hvis oppriktighetene er grunnleggende, vil det være mulig å skape harmoniske og vennskapelige forhold, stimulere framgang for både samfunn og sivilisasjon, realisere sosial harmoni, stabilitet og en lang periode med fred og orden».

Time Magazine har sett nærmere på det sinnrike overvåkningssystemet som kommunistpartiet i Kina nå har tatt i bruk. Myndighetene hevder at «systemet vil gi dem man kan stole på mulighet til å bevege seg hvor som helst, mens det for dem som ikke er tilliten verdig vil bli vanskelig å ta selv et lite skritt».

 

2020

Kredittsystemet vil gi privilegier til noen, og straffe andre. God oppførsel (etter myndighetenes målestokk) gir deg poeng. Dårlig oppførsel gjør at du mister dem igjen. Eksempelvis kan en nabokrangel føre til at du blir nektet lån i banken. Blir du blodgiver kan du få rimeligere rente på lånet ditt. Dårlig «sosial kreditt» kan straffes med reiseforbud, tregt nett og utestengelse fra skoler og hoteller. Folk med lav poengsum kan også bli straffet med lavere bredbåndshastighet, begrenset adgang til restauranter, reiserestriksjoner og alvorligere ting som yrkesforbud og mangel på sosiale ytelser. Motsatt vil folk med høy score få VIP-service på flyplasser og hoteller, hurtigbehandling av visumsøknader mm.

USAs visepresident, Mike Pence, holdt en tale 4. oktober 2018. I talen beskrev han det nye systemet i Kina som «et Orwellsk system for å kontrollere hver eneste fasett av menneskers liv».

Det finnes nå angivelig mer enn 175 millioner overvåkningskameraer i Kina – med ansiktsgjenkjenning som en sentral funksjon. Hovedstaden Beijing skal allerede være fullstendig dekket av slike kameraer. Innen 2020 skal alle Kinas innbyggere være kartlagt og underlagt en komplett kameraovervåkning. Den siste tiden skal kinesisk politi også ha begynt å bruke solbriller med samme type teknologi. Brillene gjør det angivelig mulig å ta ansiktsbilder – som deretter blir sammenlignet med bilder i interne myndighetsregistre. Tjenestemenn kan på denne måten raskt få tilgang til informasjon om blant annet navn og bosted til mistenkte personer. Kinesiske medier har allerede informert om at brillene har resultert i arrestasjoner, der de mistenkte er siktet for alt fra trafikkforseelser til menneskehandel.

Mange frykter, trolig med god grunn, at teknologien også vil bli brukt til å kontrollere regimekritikere samt religiøse og etniske minoriteter. Utsagn som ikke samsvarer med kommunistpartiets ideologi, og kritikk av det politiske systemet, kan gi fratrekk i poengsummen. Tilsvarende uttalelser fra venner eller familie vil også kunne trekke ned på den personlige scoren.

 

Trosfriheten under press

Storebror ser alle kinesere

United States Commission in Religious Freedom (USCIRF) avslører graverende forhold i sin siste rapport om utviklingen i Kina. Rapporten viser til at Kina allerede i 2017 videreutviklet tanken om en såkalt «sinicization» av alle religioner, inkludert kristendommen. Dette forståes som en omfattende strategi for å kontrollere, styre og manipulere ulike trosretninger slik at enhver form for trosutøvelse i Kina tilpasses landets sosialistiske ideologi. Samtidig har myndighetene styrket kontrollen med «annerledes» troende enkeltpersoner og organisasjoner, med et særskilt fokus på islam og kristen tro.

Christian Solidarity Worldwide (CSW) meldte høsten 2018 om stadig økende press mot kristne i Kina. Tilstrammingen rammer i hovedsak uregistrerte menigheter. Husmenigheter er blitt tvunget til å stenge, og det rapporteres om stadig større press mot disse i form av økt overvåkning, arrestasjoner og bøter. Samtidig melder CSW at også kirker som er tilknyttet Tre Selv-bevegelsen tvinges til å styrke sin tilpasning til et sosialistisk tankesett. Kirkene må bevise at de spiller på lag med myndighetene. Dette skjer ved at kors og andre kristne symbol blir fjernet, ved at man heiser det nasjonale flagget og gjennom at forsamlingene under gudstjenestene synger patriotiske sanger som hyller kommunistpartiet.

 

Viktige radiosendinger

Kina har helt siden 1949 vært stengt for tradisjonell misjon. Siden den gang har det ikke vært mulig å sende ordinære misjonærer til «Midtens Rike.» Men heldigvis finnes det andre metoder for å utbre evangeliet. Radiostasjonen Voice of Salvation på Taiwan, Frelsens Røst, ble etablert i 1974 av norske misjonærer. Målet var å nå befolkningen i Kina med evangeliet via radio. Millioner av mennesker har opp gjennom årene lyttet til Frelsens Røst, og bare Gud vet hvor mange det er som nettopp på denne måten har fått lære Jesus å kjenne. Husmenighetsledere i Kina har fortalt meg at radiosendingene, slik de ser det, har spilt en avgjørende rolle for den store vekkelsen i landet gjennom flere tiår.

Norea Mediemisjon er med på å finansiere disse sendingene, og på den måten er vi aktivt med på å bringe evangeliet til Kinas befolkning. Programmene sendes på kortbølge fra en kraftig sender på Filippinene, samtidig som de gjøres tilgjengelige via internett og sosiale medier.

En av dem som i mange år har lyttet trofast til sendingene sier dette:

– Tusen takk for programmene deres. De hjelper meg å forstå Bibelen. Måtte Herren styrke dere i arbeidet og lønne dere for innsatsen dere gjør! Gjennom de kristne programmene er han blitt kjent med Jesus, verdens frelser.

En annen lytter-tilbakemelding lyder slik:

Fred være med dere, og takk og ære til Gud. Ved en tilfeldighet fikk jeg høre programmene deres. Gjennom disse har jeg lært mer om Gud, og fått en dypere forståelse av Guds Ord. Jeg er forkynner i en menighet i Zhejiang-provinsen, og taler til forsamlingen hver søndag.  

Ledelsen for Frelsens Røst har ansatt to nye medarbeidere med å skaffe lokal støtte til dette misjonsarbeidet. 32 kirker har til nå invitert dem på besøk for å fortelle om arbeidet. Vi håper at det i løpet av noen få år vil lykkes å finne mange nok givere lokalt til at Norea kan fase ut støtten til dette arbeidet. De frigjorte midlene kan da bli brukt til målrettet satsing mot unådde folkegrupper i andre områder.