Tilbake til Jerusalem

Tilbake til Jerusalem

– A-laget vil snart være tilbake på banen, og Norea Mediemisjon er med på å fremskynde dette. Det er Lauren Libby som sier dette, internasjonal leder for TWR. – Det er svært gledelig, fortsetter han, – at Norea har engasjert seg i arbeidet med å bringe evangeliet tilbake til Jerusalem.

Av Per Birkeli, daglig leder

Jesus understreket selv at han først og fremst kom for å bringe evangeliet til det jødiske folk. Siden slo også Paulus fast at evangeliet er for «jøde først og så greker» (Rom 1,16). Paradoksalt nok er jødene, Guds utvalgte folk, fortsatt blant verdens minst nådde folkegrupper. Færre enn tre promille av jøder bosatt i Israel – tre av tusen – har tatt imot Jesus som sin frelser, men slik vil det ikke være for all framtid. Når tiden er inne, vil det jødiske folk ta imot Jesus. Da vil det skje store ting også blant andre folkeslag. Paulus sier det slik: Hvis deres fåtallighet er blitt til en rikdom for hedningene (ikke-jøder), hvor meget mer da deres fulltallighet! (Rom 11,12).

Det er forbudt å drive utadrettet misjon i Israel, men noe kan vi likevel gjøre. Gjennom å tilby bibelundervisning til messiastroende jøder, og ved å gi åndelig utrustning til ledere i de messianske forsamlingene, bidrar vi til at jøder som tar imot Jesus får sunn og god næring for troen.

Norea er partner med Caspari Center i Jerusalem. Sammen arbeider vi for at flere jøder skal få lære Jesus å kjenne som sin frelser. Caspari Center har med støtte fra Norea Mediemisjon nylig lansert et nettbasert undervisningsopplegg for messianske jøder. De neste to årene vil vi i fellesskap utvikle et hebraisk program for utdanning av søndagsskolelærere – det første og eneste i sitt slag.

Selv om det fortsatt bare er omlag 15 000 jøder i Israel som har tatt imot Jesus som sin frelser, fornemmer mange at et åndelig klimaskifte nå står for døren. Bibelen forteller oss at ingen kan søke Gud uten at han kaller på dem, og dette gjelder naturligvis også jødene. Vi kan imidlertid være med på å legge til rette for vekkelsen som Gud vil sende når tiden er inne. Mens vi venter på at Gud vil utøse sin ånd over det jødiske folk, og kalle dem til omvendelse og frelse i hopetall, så fortsetter vi vårt arbeid med å så og vanne.

Bibelen forteller oss at jødene vil spille en viktig rolle i arbeidet med å fullføre misjonsoppdraget. Paulus’ undervisning i Romerbrevet kapittel 11 peker tydelig frem mot dette. Norea Mediemisjon, en spesialenhet for vanskelige misjonsoppdrag, er med på å bringe evangeliet tilbake til Jerusalem. Eller sagt på en annen måte: Vi legger til rette for at A-laget kommer tilbake på banen!