Gi en gave
Urettferdig fordeling

Urettferdig fordeling

Mens du og jeg kan fråtse i mat fra alle verdensdeler, må flere hundre millioner mennesker gå sultne til sengs hver kveld. Vi kan spise bananer fra Sør-Amerika, kiwi fra New Zealand og epler fra Kina. Vi kan krydre maten med pepper fra India og drikke kaffe dyrket i Indonesia. I grell kontrast til vår overflod slår en fersk FN-rapport fast at hvert niende menneske på kloden er underernært. Den samme rapporten viser at enn 150 millioner små barn er rammet av veksthemming som følge av for lite næringsrik mat. Da har vi ennå ikke nevnt vann og andre viktige ressurse

Av Per Birkeli, daglig leder

Det er en stor urettferdighet i denne skjeve fordelingen. Skjevheten dreier seg imidlertid ikke bare om mat og annet som kan kjøpes for penger. Ser vi på den åndelige situasjonen i verden, er statistikken om mulig enda mer urettferdig. Mer enn to milliarder mennesker bor i områder med svært begrenset trosfrihet. Kristne misjonærer slipper ikke inn. I mange tilfeller kunne evangeliet om Jesus enkelt gjøres tilgjengelig ved hjelp av en «luftbro», i form av kristne radiosendinger eller satellittsendt tv, men mangelen på ressurser gjør at store områder fortsatt er unådde.

Som nordmann kan jeg hver eneste søndag nyte et åndelig festmåltid med variert kristen forkynnelse, sang og musikk. Når som helst kan jeg fritt og uforstyrret studere Bibelen, enten jeg sitter hjemme, på bussen eller på en flyplass. I Norge er tilgangen på bibelsk forkynnelse og undervisning like variert og god som utvalget av frukt, kaffe, krydder og andre dagligvarer.

Mens jeg kan glede meg over å bo i et land med tros- og ytringsfrihet, finnes det på kloden mer enn to milliarder mennesker som aldri har opplevd noen av delene. Mennesker som aldri noensinne, i åndelig forstand, har spist étt eneste måltid mat. Mennesker som aldri har hørt navnet Jesus nevnt én eneste gang. Bekymrer det meg at den åndelige situasjonen i verden er slik? Ja, selvsagt bekymrer det meg. Hvis ikke slike fakta hadde vekket min bekymring, ville det ha vært virkelig bekymringsfullt! Da ville jeg ha vært en nærsynt og selvopptatt kristen som var totalt blind for andre menneskers åndelige nød.

De fleste misjonsaktører bruker i dag brorparten av sine ressurser i områder der evangeliet allerede har slått rot. Beregninger fra Joshua Project viser at av hver hundrelapp som samles inn til kristent arbeid verden over, brukes 99 kroner på kristent arbeid i områder der evangeliet om Jesus allerede er kjent fra før. Kun én krone av hundrelappen brukes til misjon blant de minst nådde. Dette må kunne kalles skjev fordeling! Vi burde i rettferdighetens navn bruke en større andel av misjonsmidlene til misjon blant verdens minst nådde folkegrupper.

Jesus ber oss om å gjøre alle folkeslag til disipler, og Norea Mediemisjon har gjort misjon blant de minst nådde til vår fanesak. Mens organisasjoner som Røde Kors og Kirkens nødhjelp arbeider for å utjevne den skjeve fordelingen av mat og andre livsviktige ressurser, arbeider Norea for at alle mennesker på jorden skal få mulighet til å høre evangeliet om Jesus. Stadig nye etniske grupper får høre evangeliet forkynt på sitt eget morsmål. Jeg skulle imidlertid ønske at langt flere ville stå sammen med oss i dette arbeidet. Jesus har lovet at når alle stammer og tungemål har fått høre evangeliet om ham, kommer han tilbake for å hente alle dem som har tatt imot Ham som sin frelser og herre. Sammen kan vi være med på å fremskynde denne dagen!

Les våre nyeste artikler om Mediemisjon
Tid for å treffes?
Paulus skriver at da han så brødrene fikk han nytt mot. Det sier noe om viktigheten av å samles og inspirere og styrke hverandre. De siste...
Les mer
Silkeveisenderen
– Det er vanskelig for oss kristne i Usbekistan å fortelle andre om Jesus, sa han, – men en annerledes evangelist har funnet veien hit. Han...
Les mer
Hjertets lengsel
En natt så han i drømme en mann komme på skyene. Mannen rakte hendene ut mot ham. – Jeg har utvalgt deg, sa han. – Jeg har spesielle planer...
Les mer
Barn i bønn
Det som skjer i Afghanistan i disse dager, berører en hel verden. Nøden og fortvilelsen ser ikke ut til å ha noen ende, og vi kan føle på...
Les mer
- Deg har jeg venta på!
Anne Gro følte seg litt usikker på hvordan det skulle bli å være på jobb på gjenbruksbutikken. Hun skulle sitte i sofakroken og prate med...
Les mer
Vi roper til Gud!
Hele verden følger med på hva som skjer i Afghanistan. Vi blir alle berørt av sterke bilder og historier om mennesker på desperat flukt. Vi vet...
Les mer
Gode nyheter
Når delte du sist evangeliet om Jesus med en annen person? Et litt for direkte spørsmål vil du kanskje si, men som Jesu etterfølgere skulle det...
Les mer
Unådde - her!
Under 1 % av alle midler som brukes i misjonsarbeidet går til de minst nådde. Men folk fra disse folkegruppene finnes også her i vårt land.
Les mer
Kristne barnesanger ble redningen
Jeg deltok nylig på en digital konferanse der SAT-7 sine flotte barne- og ungdomsprogram ble presentert. Det er ingen tvil om at 25 år med...
Les mer
Tilbake til Jerusalem
Den kristne tro er uløselig knyttet til Israel og jødedommen. Der ble Jesus, troens opphavsmann og fullender, født. Og det var der Jesus, Guds...
Les mer
Morten og musikken
Morten har arbeida både med maskiner, møblar og meieriprodukt, men då han tok steget og satsa på musikken, hamna han på rett hylle. Han hoppa...
Les mer
Engasjerer japansk ungdom
Rett før pandemien slo til, etablerte Norea og Misjonssambandet et nytt ungdomsarbeid i Japan. Prosjektet heter Compass og er ledet av to unge...
Les mer

Vi vil vise omsorg for hele mennesket og forkynne evangeliet om frelse ved troen på Jesus, med et særlig fokus på områder som er stengt for tradisjonell misjon. Vi gjør det gjennom målrettet bruk av elektroniske og digitale medier nasjonalt og internasjonalt.

Gi en gave

Kontakt oss

38 14 50 20

Bergtorasvei 120,
4633 Kristiansand

post@norea.no

Send oss en melding