Nyansatt forkynner og musiker til Norea

Nyansatt forkynner og musiker til Norea

Norea har ansatt Roald Arnesen som forkynner og musiker. Arnesens hovedoppgave vil være å engasjere flere til misjon blant de minst nådde folkegruppene i verden.

Etter 2000 år med misjon er det fortsatt over 3 milliarder mennesker i ca 6700 folkegrupper med mindre enn 2% evangeliske kristne. Noreas visjon er å nå verdens minst nådde i områder stengt for tradisjonell misjon, og arbeidet bærer frukt. Tusenvis av lyttere og seere forteller sterke historier om hvordan Jesus har talt til dem gjennom våre radio og TV-sendinger. Disse inspirerende historiene skal Arnesen formidle gjennom musikk og forkynnelse til kristne i hele Norge. 

Roald Arnesen er gift og far til tre barn. Han jobbet tidligere for de som forfølges for den kristne tro, nå ser Arnesen frem til å jobbe for at flere skal finne den kristne tro.