Daglig leder i Norea, Per Birkeli, er fornøyd med at målet med at over 100 personer har enten blitt faste givere eller økt sitt giverbeløp til Norea, fra juni til desember 2018. Disse ble med i trekning av et tilsvarende trykk av kunstner Roald Stevik som Per her viser fram. En heldig vinner kan nå henge bildet opp i stua.
Daglig leder i Norea, Per Birkeli, er fornøyd med at målet med at over 100 personer har enten blitt faste givere eller økt sitt giverbeløp til Norea, fra juni til desember 2018. Disse ble med i trekning av et tilsvarende trykk av kunstner Roald Stevik som Per her viser fram. En heldig vinner kan nå henge bildet opp i stua. Norea

Flere faste givere til Norea

Det er stadig et mål for Norea å få flere faste givere. I 2018 hadde vi blant annet en kampanje fra juni til desember, hvor de første 100 som enten økte sitt faste giverbeløp, eller ble faste givere, kunne vinne et kunstverk. Nå er den heldige vinneren trukket.

Det er en smilende Per Birkeli som kan konstantere at vi har nådd målet. Et nydelig trykk av den anerkjente kunstneren Roald Stevik var premien. Den heldige vinneren er Anne-Lill Nygaard.

Siden sommeren 2018 har Norea blant annet begynt å støtte radioarbeid i Midtøsten. Dette har vi blant annet fått mulighet til på grunn av flere faste givere og mer forutsigbarhet i planleggingen.

Vår visjon er fortsatt å nå de minst nådde med evangeliet, der få eller ingen andre når inn. Vil du være med på dette? Klikk her for å finne ut mer om fast givertjeneste. Alle våre faste givere er med i en årlig trekning av en reise til ett av våre misjonsland. I 2019 kommer vi også til å sette igang en ny kampanje der du kan vinne et kunstverk ved å enten øke eksiterende giverbeløp eller ved å bli fast giver.