En oppvekst uten håp

En oppvekst uten håp

Millioner av unge mennesker i Midtøsten og Nord-Afrika vokser opp uten håp for framtiden. Politisk kaos, krig og åndelig forvirring preger regionen mer enn noen gang.

Av Jostein Sæth. 

Midt i dette skal unge mennesker finne sin vei for framtiden. Bortimot halvparten av befolkningen i denne regionen er under 25 år. 15 millioner barn og unge er uten mulighet for skolegang. Arbeidsledigheten blant ungdom er den største på verdensbasis.

Denne alvorlige situasjonen må SAT-7 forholde seg til når de lager sine TV- program. Mange av programmene tar opp nettopp disse forholdene.

Bro mellom generasjoner
Tradisjonelt har det i arabisk kultur vært en selvfølge at unge mennesker viser dyp respekt for eldre mennesker. Barn og unge har ofte ikke kunnet stille spørsmål ved voksne menneskers meninger og avgjørelser. Mange unge erfarer at de eldre hverken vil lytte til dem eller ta deres livsutfordringer på alvor.

– Vårt ønske er å få ulike generasjoner til å forstå hverandre i stedet for å glatte over utfordrende temaer, sier Basma Gammoh. Han er ansvarlig for det arabiske TV- programmet La oss starte herfra.

Programmet retter seg spesielt mot kvinner, og har som målsetting at unge og eldre skal begynne å snakke sammen. Gammoh forteller at mange unge i Midtøsten opplever at gamle forestillinger hindrer dem. Hun mener det er helt nødvendig å sette fokus på dette.

– Det er oppmuntrende å se hvordan temaer som før var helt tabubelagt nå blir diskutert offentlig. Eksempelvis har seksuell trakassering lenge vært et ikke-tema i vår kultur, sier Dina Halaseh. Hun er medprogramleder og ungdom. Hun sier at det er en ære for henne å få bidra i et TV-program som tar opp kontroversielle tema.