Rita Elmounayer i det populære programmet "Bedtime Stories" . Her samler hun barn rundt seg og leser godnatt-historier til trøst og oppmuntring, og gir samtidig opplæring i kristen tro.
Rita Elmounayer i det populære programmet "Bedtime Stories" . Her samler hun barn rundt seg og leser godnatt-historier til trøst og oppmuntring, og gir samtidig opplæring i kristen tro. SAT-7

Livsforvandlende TV

Noreas TV-partner i Midtøsten og Nord-Afrika har i mange år vært ledet av grunnleggeren, Terrence Ascott. I alle disse årene har Rita Elmounayer fra Libanon vært en av hans mest trofaste støttespillere. I 2017 overtok hun ledelsen av SAT-7. Her er hennes hilsen til deg:

– Når jeg ser tilbake på årene som har gått, ser jeg hvordan Gud har arbeidet i folks liv i hele denne regionen. Alt som har skjedd, er et resultat av Guds arbeid. Alt vi gjør til daglig i SAT-7, er helt og holdent avhengig av Gud. 

Et verktøy
– Jeg minner både meg selv og mine medarbeidere på at vi ikke bare arbeider med TV-produksjon, men at vi arbeider med å forandre liv. Dette er en god rettesnor for vår tenkning. TV er kun verktøyet vo bruker i arbeidet vårt. En slik rettesnor minner oss om å holde fokus på å dele de gode nyhetene som evangeliet er. Dette er også til hjelp i arbeidet med å følge opp seere som tar kontakt med oss, og i vårt bidrag til å styrke de lokale menighetene. 

Fast håp

– Dagens nyhetsbilde preges av grusomheter fra ulike deler av verden. Tidvis spør vi kanskje oss selv om det finnes et solid holdepunkt noe sted. Til dette vil jeg si «JA!» Vi har et fast håp hos Gud som overgår alle vanskeligheter og all smerte. Apostelen Paulus skriver: «Vi er alltid presset, men ikke knekket, vi er rådville, men ikke rådløse, forfulgt, men ikke forlatt, slått ned, men ikke slått ihjel» (2. Kor. 4,8-9). 

– Om verden rundt oss raser sammen, så står Guds håp om frelse fast for den som tror. Det er dette håper som gir meg motivasjon til å stå opp om morgenen og arbeide nok en dag med å gi våre millioner av seere det samme håpet. Jeg får stadig nye krefter og et fornyet engasjement når jeg får tilbakemeldinger som denne: 

«Jeg elsker kanalen deres, og har begynt å følge dere fast. Jeg er ikke kristen, og i det siste har jeg vært sint på Gud på grunn av alle de onde krigene og sorgen i verden. Hvorfor, Gud, lar du ditt folk ødelegge hverandre i Ditt navn? Men når jeg så på deres program, 'Prayer Time', forstod jeg at Gud er godt og at det onde ikke kommer fra Ham. På grunn av dere har jeg fått håp i mitt hjerte.»

– Det er en seer i Tyrkia, sannsynligvis en ung mann, som sier dette. I den arabiske verden er merr enn halvparten av innbyggerne under 21 år. I Tyrkia er 30% av befolkningen under 14 år. I Iran er 40% av befolkningen under 24 år. Om få år vil disse ungdommene være Midtøstens ledere. Gjennom våre programmer på arabisk, tyrkisk og farsi forteller vi dem om Guds fred, Guds ord, Guds tilgivelse og Guds forsoning. Vi lærer dem å akseptere andre mennesker. Vi oppmuntrer dem som blir forfulgt. Vi gir barn og unge tilbud om skolegang. Vi gir mennesker håp for fremtiden, og for evigheten. I bønnens kraft søker vi å utruste disse unge menneskene så de ikke skal gjøre de samme tabbene som generasjonene før dem. 

– Tallrike tilbakemeldinger fra seere om liv som har blitt forandret gjør at jeg gleder meg til årene som kommer. Jeg har tillit til at Gud jobber gjennom TV-kanalen vår. Sammen med våre partnere er vi med på å spre det levende evangeliet i tro på at Den hellige ånd vil gjøre en forskjell i livet til millioner av mennesker.