Norea vil gjennom et nettbasert undervisningsopplegg utruste messiastroende jøder til å forsvare sin tro på Jesus.
Norea vil gjennom et nettbasert undervisningsopplegg utruste messiastroende jøder til å forsvare sin tro på Jesus. Pixabay

Jesus-troende jøder utrustes til trosforsvar

Mange jøder som kommer til tro på Jesus i ung alder, faller fra når de studerer eller gjør sin verneplikt i militæret. Årsaken er ofte at de ikke er utrustet til å takle all motstanden og de kritiske spørsmålene andre jøder har til dem som våger å tro at Jesus virkelig var Guds Sønn. Norea samarbeider med Den Norske Israelsmisjon om et videoprosjekt ledet av Alec Goldberg, nasjonal leder for Caspari Center i Jerusalem.

Den jødiske historien er full av paradokser og smerte. På den ene siden er det gjennom Israel Gud forberedte Messias' komme. Og i likhet med Jesus var også hans første etterfølgere utelukkende jøder. Israel fremstilles i Det nye testamente som oliventreet som hedninger ble podet inn i. Guds frelseplan begynner med Israel. På den andre siden var det Israels religiøse ledelse som avviste Jesus som Messias og dømte Ham til døden. I stedet for å gråte over Jerusalem slik Jesus gjorde, har den kristne kirke anklaget Israel for å drepe Messias. Kirken har attpåtil stilt spørsmål om hvorvidt jødene fortsatt er Guds utvalgte folk. 

Jødenes historie er en sammenhengende lidelsesberetning. De har opp gjennom hele historien vært dårlig behandlet av svært mange nasjoner, deriblant en rekke land som har vært regnet som kristne. Kanskje er dette en medvirkende årsak til at de fleste jøder synes det er vanskelig å skjønne at Jesus virkelig var Messias. De må møtes på en spesiell måte for å forstå dette, og det er dette prosjektet vårt nå handler om. 

Kan en jøde tro på Jesus?

Alec Goldberg og Caspari Center jobber med å sette sammen en gruppe messianske jøder som er første generasjons troende i deres familie. Det betyr at de alle har kjempet med spørsmål som «Kan jeg, en jøde, tro på Jesus uten å svikte mine forfedre og min jødiske identitet?» Når vi har gruppen med messiastroende jøder på plass, vil vi ta opp flere slike ubesvarte, krevende spørsmål, og forsøke å gi gode svar. Samtalene vil bli tatt opp på video. Siden vil de bli gjort tilgjengelig på nett og spredt i de messianske miljøene. 

Vi utvikler også et studieopplegg som vil følge med opptakene, til bruk både for enkeltpersoner og i smågrupper. Vi ønsker på denne måten å hjelpe messiastroende jøder til å bli forankret i sin tro, til å forsvare sin tro, og til å bli frelst ved troen på Jesus som Messias, Guds sønn.