Gjennom radiosendinger blir lyttere utrustet til å avsløre falsk lære og til å holde fast på troen i Jesus (Illustrasjonsfoto).
Gjennom radiosendinger blir lyttere utrustet til å avsløre falsk lære og til å holde fast på troen i Jesus (Illustrasjonsfoto). Norea

Skjult krise for kristne i Kina

I over 40 år har Norea støttet radiosendinger til Kina fra Frelsens Røst på Taiwan. Leder av radioarbeidet, Brad Yu, har fortsatt tro på radiosendingene. Samtidig ønsker han å ta i bruk også apper og sosiale medier.

Av: Harald Endresen

I februar 2018 trådte nye religionslover i kraft i Kina. Disse gjør det enda vanskeligere enn før å drive husmenigheter, og de nye lovene viser at regjeringen i Kina ønsker mer kontroll over de kristne, tror Yu. Av landets 1,4 milliarder innbyggere, er mange titalls millioner kristne. Men for mange av dem er det å gå i kirken, eller kalle seg en kristen, sidestilt med å tilhøre en hvilken som helst annen religiøs aktivitet. Det kan virke som om de bare har erstattet avguder og fedredyrkelse med en ny og mer spennende gud. Materialisme og verdens fristelser og underverk drar dem også bort fra det ekte kristne livet. Også pastorer og kristne ledere kan stå i fare fra å bli dratt bort fra det nære fellesskapet med Jesus. 
– Radiosendingene våre motvirker frafall, påpeker Yu. 

Regjeringen i Kina prøver å erstatte kjernen i kristentroen med kinesisk kultur og annet alternativt innhold. Dette er i ferd med å bli en skjult krise for kristne i Kina, ettersom mange gradvis blir hjernevasket til å bli patrioter for landet sitt mer enn Jesu etterfølgere. Radiosendingene våre hjelper lyttere til å bevare kristentroens budskap i kirkene, og i eget liv. 

Siden velstanden øker i Kina, og mange får mer penger mellom hendene, får stadig flere kinesere tilgang til ny informasjon fra Internett og mobiltelefon. Her inngår falsk bibelundervisning, som ofte kan virke god og riktig i starten. Mye av undervisningen som er tilgjengelig er imidlertid fullstendig feil og villedende. Mange kristne utsettes på denne måten for falsk lære, og blir lurt bort fra en sann bibelsk tro. 

Radioprogrammene våre er en troverdig kilde til informasjon. 
– Gjennom radiosendingene blir våre lyttere utrustet til å avsløre falsk lære, og de blir oppmuntret til å holde fast på den sanne lære om frelsen i Jesus, avslutter den unge lederen av det Noreastøttede radioarbeidet til Kina.