Norea har et sterkt ønske om at kristentroen skal slå rot i Japan, hvor det er svært få kristne (Illustrasjonsfoto).
Norea har et sterkt ønske om at kristentroen skal slå rot i Japan, hvor det er svært få kristne (Illustrasjonsfoto). Pixabay

Norea mer enn dobler støtten til Japan

Norea har et sterkt ønske om at kristentroen kan slå rot i Japan, slik at også japanerne får mulighet til å tro på Jesus. Derfor mer enn dobler vi støtten til misjonsarbeid i Japan, fra ca. 160.000 kr i 2017, til 400.000 kr i 2018. Din gave og forbønn er helt avgjørende for oss!

Av: Harald Endresen

Her er en oversikt over hva midlene kommer til å gå til: 

Lys til hjertene

Vi produserer fortsatt radioprogrammet Lys til hjertene, som vi har gjort i over 40 år. Programmene sendes hver morgen klokka 5 på AM-stasjonen Radio Kansai i Kobe, og har flere millioner potensielle lyttere. Åtte pastorer bytter på å lese inn andaktene, som siden redigeres sammen med en sang og informasjon om menigheten pastoren kommer fra. Mange radiolyttere har tatt kontakt med menigheter og etterhvert blitt kristne. Framover skal vi kartlegge mer hva lytterne ønsker å høre, og vi har også planer om opplæring av yngre krefter til mediearbeid for Guds rike. 

Mannsarbeid 

Det er få kristne kvinner i Japan, og enda færre kristne menn. De kristne mennene i Japan føler seg ofte ensomme. Samfunnet er konkurransepreget, og en vanlig arbeidsdag er på 11-12 timer. Mange menn strever med å balansere familieliv og jobb. Vi ønsker å hjelpe menn med troen deres slik at Gud kan forme dem slik Han vil.

Mannsarbeidet Every Man A Warrior har stort potensiale i Japan. Vi forbereder nå et bredt samarbeid med andre kristne organisasjoner, slik at mannsarbeidet kan vokse raskt. Ryggraden i Troens menn er mannsgrupper som møtes til bønn og kristent fellesskap. Flere styremedlemmer for TWR Japan er med i et stort internasjonalt nettverk av kristne mannlige ledere i næringslivet. Dette skaper i seg selv et stort potensiale for det nye konseptet. 

Håpets kvinner

Norea er initiativtaker også til dette prosjektet i Japan. Bønnekalenderen oversettes allerede til japansk. Arbeidet framover vil gå ut på å distribuere bønnekalenderen og komme i gang med bønnegrupper. Det er ønskelig å samarbeide med andre organisasjoner i Japan. Det finnes mange grupper av kvinner som møtes regelmessig, siden kvinner i Japan ofte går ut av yrkeslivet når de får barn, og er hjemme i mange år for å følge opp barna. Dette er også en årsak til at det i Japan er flere kristne kvinner enn menn. De har mer tid til å oppsøke fellesskap enn hva mennene har.

Foreløpig har vi ikke midler til å starte opp produksjonen av Håpets kvinner-radioprogrammer, eller ansette en koordinator for dette arbeidet, men vi håper å komme i gang så snart økonomien vår tillater det.