Bølger av håp til Nord-Korea

Bølger av håp til Nord-Korea

Det har i mange år vært kjent at det foregår mye i Nord-Korea som ikke tåler dagens lys, men i Vesten har mange hatt vanskelig for å feste lit til beretningene som har lekket ut fra det lukkede landet. Det er derfor gledelig at både FN og andre internasjonalt anerkjente organisasjoner bekrefter at nordkoreanske myndigheter daglig, og i et ufattelig omfang, gjør seg skyldig i alvorlige forbrytelser mot menneskeheten.

FN offentliggjorde i februar 2014 en grundig rapport om Nord-Koreas mange og grove brudd på menneskerettighetene. Lederen for kommisjonen som utarbeidet rapporten, Michael Kirby, uttalte da at forbrytelsene ligner dem som ble begått av nazistene under andre verdenskrig. «Bruddenes alvor, omfang og karakter avslører en stat som ikke har noen parallell i vår samtid,» sa kommisjonen. 

Nord-Korea har de siste årene vært gjenstand for en rekke internasjonale sanksjoner. Disse har primært hatt til hensikt å hindre regimet i å utvikle kjernefysiske våpen og missiler med lang rekkevidde. En ny FN-rapport fra februar i år konkluderer imidlertid med at regimet til Kim Jong-un, gjennom et sinnrikt nettverk av utenlandske stråselskaper, har klart å begrense effekten av sanksjonene. 

Norea Mediemisjon og vår partner Trans World Radio har vår egen agenda. Vi ønsker at Guds lys skal skinne inn til dem som bor bak de stengte grensene. Derfor bryter vi daglig isolasjonen gjennom kristne radiosendinger fra Stillehavet. Programmene formidler bølger av håp til den undertrykte befolkningen i Nord-Korea. 

Når natten er mørkest skinner lyset klarest. Stjernene er der på himmelen hele tiden, men vi ser dem tydelig først etter at mørket har senket seg. Når vi sender lysglimt inn over Nord-Korea, i form av kristne radiosendinger, så skinner lyset klart for lytterne. Tilbakemeldingen fra en av dem lyder slik: «Takk for programmene dere sender. De er til stor velsignelse, og den eneste kilden vi har til åndelig mat.» 

En kjent barnesang begynner slik: – Dette lille lyset mitt, det skal skinne klart! Mens vi nå i julehøytiden tenner våre lys og lykter i vår egen fredelige krok av verden, øker faren for krig på den koreanske halvøy fra dag til dag. Samtidig som regimet i Nord-Korea truer verden med atomkrig, sender vi radiobølger inn over de stengte grensene. Radiobølgene bringer et budskap om håp. Lyset skinner i mørket, og mørket har ikke overvunnet det.

Vil du du være med og la julens budskap lyde over Nord-Korea og andre stengte land og områder? 

Gi en gave til Norea via vipps 74066 eller ved å benytte deg av vår giverside her.

Med ønske om en god og fredfull jul fra oss i Norea Mediemisjon