Takket være radioantennene i Swaziland har uttallige mennesker i det sørlige Afrika fått høre om Jesus.
Takket være radioantennene i Swaziland har uttallige mennesker i det sørlige Afrika fått høre om Jesus. Norea

Sand og mirakler i Swaziland

Det lille kongeriket Swaziland sør i Afrika er et mektig vitnesbyrd på Guds trofasthet. Etter en kjøretur på støvete jordveier åpner landskapet seg, og høye radiotårn strekker seg mot himmelen. I over 40 år har disse radiomastene blitt brukt til å utbre evangeliet.

I 1953 så en gruppe sør-afrikanske misjonærer mulighetene som ligger i radiomisjon, og de la tankene sine frem for Gud i bønn. 20 år senere ga regjeringen tillatelse til å etablere en radiostasjon. Samme året kunne byggearbeidet begynne under ledelse av Dr. Paul E. Freed. Dr. Freed var grunnlegger av Noreas mangeårige internasjonale partner, Trans World Radio (TWR). Kongeriket Swaziland ble valgt ut som lokasjon for radiosenderen, blant annet fordi den politiske situasjonen i landet var stabil. Her hadde man også god tilgang på drivstoff, og lokale kristne var klare for å gjøre en innsats for prosjektet.

Sand fra Gud
Først måtte over 120 mål med skog ryddes. TWR-staben stod sammen i oppdraget om å rydde plass for Herren, men etter hvert oppstod det et problem som kunne ha stanset hele prosjektet. Det var ikke et sandkorn på tomta, og TWR hadde ikke penger til å frakte inn sand fra andre områder. Nok en gang vendte misjonærene seg til Gud i bønn.

En natt kom det en kraftig storm. Elva like ved ble oversvømt, og elveløpet ble forskjøvet. Da vannstanden i elva hadde stabilisert seg igjen, fikk misjonærene se noe utrolig. Flommen hadde dratt opp enorme mengder med sand, og etterlatt sanden rett på tomta hvor radiostasjonen skulle bygges. Gud hadde rett og slett gitt dem gratis sand. Ingeniører tok prøver av sanden, og kunne slå fast at den hadde riktig konsistens. Snart var grunnmuren støpt, og konstruksjonsarbeidet gikk raskt framover.

På lufta i Afrika og Asia
1. november 1974 ble den første kortbølgesenderen i Swaziland tatt i bruk. Den var på 25.000 Watt. Gleden og forventningen var stor. Programmene gikk på lufta på engelsk, afrikaans, tysk, zulu og portugisisk, og dekket hele Afrika sør for Sahara. Allerede etter første radiorprogram mottok TWR fire brev fra lyttere som ville ta imot Jesus. Visjonen fra 50-årene om å starte kristne radiosendinger i det sørlige Afrika var nå blitt virkelighet, etter flere tiår med trofast bønn. Evangeliet nådde ut til områder hvor misjonærene tidligere ikke hadde vært. Mennesker som desperat trengte håp og frelse fikk omsider høre de gode nyhetene.

I 1979 etablerte TWR en ny kraftig sender på hele 100.000 Watt. Nå ble det mulig å lytte til sendingene både i Pakistan og i Sentral-Asia. De 90 meter høye antennene symboliserte den enorme rekkevidden til radiosendingene fra Swaziland. I mai 1981 ble ytterligere to radiosendere og antennesystemer åpnet av statsministeren i Swaziland, og flere nye språk ble lagt til.

Et land som tjener Gud
TWR sender fortsatt kristne radioprogrammer fra Swaziland, og prins Mbandla er takknemlig for det. – Vi føler at selv om vi er et lite land, så har Gud valgt oss til å tjene Ham. På sett og vis kan dette kanskje sammenlignes med at han valgte den lille landsbyen Betlehem som fødested for Jesus Kristus, et sted fred og frelse springer ut fra. Vi tror at der hvor Kristus er, vil det alltid være fred og harmoni, sier prins Mbandla av Swaziland.

I 2016 åpnet Gud igjen opp dørene til sitt store "forrådslager". TWR fikk da penger til å kjøpe en brukt mellombølgesender fra Tyskland som var dobbel så kraftig som den gamle. 27. august 2016 møttes ledere og stab i Swaziland for å ære Gud for en ny, kraftig mellombølgesender på 100.000 Watt. Lanseringen av den nye AM-senderen, med mye sterkere sendesignal enn den gamle, var et resultat av flere måneders arbeid på minst tre kontinenter med å skaffe midler og utstyr.

Mirakler
Uttallige mennesker over hele Afrika kan lytte til radiosendingene fra Noreas partner, TWR, og får dermed mulighet til å høre om Jesu frelse. Denne "store stemmen fra kongeriket Swaziland", som president Libby kaller den, har en potensiell lytterskare på over 25 millioner. Når man sender på mellombølge, kan man nå enda lenger inn i det sørlige Afrika. – Vi priser Gud for hans trofasthet, og takker lyttere og støttespillere for forbønn og gaver, avslutter president Libby.