Fra overgrepsoffer til misjonsleder

Fra overgrepsoffer til misjonsleder

Hun levde i et voldelig forhold som hun ikke maktet å komme seg ut av, før hun møtte Jesus. I dag er hun leder av en stor kristen internasjonal kvinnebevegelse som bruker media for å nå kvinner med evangeliet verden over.

Få kvinner skulle være bedre kvalifisert til å skjønne hvordan millioner av lidende kvinner verden over har det, enn amerikanske Peggy Banks. Hun har selv opplevd vold og overgrep både som barn og voksen. På et tidspunkt var hun overbevist om at hun skulle bli slått i hjel av den voldelige kjæresten sin. Men så kom Jesus inn i livet hennes, og det ble starten på en total forvandling.

Verdensvid kvinnebevegelse

Peggy Banks er i dag internasjonal leder for Håpets Kvinner, som er kvinnearbeidet til verdens største kristne medieorganisasjon TWR (Trans World Radio). Hennes primære oppgave er å lede og å utruste kvinner verden over til å nå sine egne med evangeliet gjennom praktisk omsorg, forbønn og kristne radioprogrammer. Hennes forgjenger Marli Spieker startet arbeidet for 20 år siden som Prosjekt Hanna, etter at Gud gav henne et konkret kall til å bringe håp til verdens lidende kvinner. Tidligere i år skiftet de navn til Håpets Kvinner.

Håpets Kvinner har i dag bønnegrupper i 125 land og sender radioprogrammer på mer enn 70 språk. I Norge drives arbeidet av Norea Mediemisjon.

På Norgesbesøk

Denne uken er Peggy Banks på besøk i Norge for første gang. Det blir gjort TV-opptak med henne på NoreaTV, og hun deltar på et åpent misjonsmøte på Gimlekollen Mediesenter onsdag 8. november kl 19. I tillegg skal hun delta på en inspirasjonsweekend 10. – 12. november for kvinner, på Himmel og Hav i Rogaland, i regi av den norske partneren Norea Mediemisjon. Lørdag 11. november blir det en åpen inspirasjonsdag i Misjonssalen i Sandnes, der Banks deltar sammen med en rekke andre håpets kvinner både fra Norge og utlandet. Blant andre deltar en kvinne fra en av de folkegruppene i verden som regnes som en av de aller vanskeligste å nå. Hun har også en meget sterk omvendelseshistorie.