Unådde folkegrupper i Etiopia

Unådde folkegrupper i Etiopia

Wakshuma er leder av Noreas radioarbeid i Etiopia, Frelsens Røst. Han har vært involvert i dette mediearbeidet 21 år, og er ikke i tvil om at radioprogrammene leder unådde til Jesus. Men fortsatt er det hele folkegrupper i Etiopia som enda ikke har hørt evangeliet.

– Det er kun tre seriøse kristne radiokanaler i landet vårt, inkludert oss, forteller Wakshuma. – Vi sender på 8 ulike språk, og når omkring 70 millioner av Etiopias 100 millioner innbyggere. Programmene våre styrker kristne i deres tro, og de blir utrustet til å vitne for unådde venner, naboer og familier.

Radioleder møtte Jesu på radio
Wakshuma erfarte selv å få livet forandret da han som ungdom lyttet til radioprogrammene fra Evangeliets Røst, før han begynte å jobbe der selv i 1996. Dessverre har han og staben mange utfordringer, deriblant en anstrengt økonomi. Kostnadene stiger, og de må si opp folk. Dermed er de færre til å utføre jobben, og dagene blir ofte lange for dem som er igjen. Men Wakshuma henter energi fra lytterne. – Alle tilbakemeldingene fra lyttere som lærer Jesus å kjenne gjennom våre radioprogram driver meg videre, sier han, – og jeg ønsker å nå enda lenger ut i tiden fremover.

Noreas støtte betyr mye
– Hvis ikke Norea hadde støttet oss fra starten, hadde vi aldri kommet i gang. Norea er også hovedårsaken til at vi fortsatt kan kringkaste evangeliet på radio i Etiopia, sier han. – I mitt liv og millioner av andres liv ser vi avtrykket fra Noreas engasjement for det etiopiske folk. Men fortsatt gjenstår det mange unådde folkeslag Etiopia. Store muslimske folkegrupper som afar og somali, eller de mange små etniske stammefolkene sør i Etiopia, har enda ikke hørt evangeliet. Det er dyrt å nå disse smågruppene med radioprogram, derfor planlegger vi å oversette hovedfortellingene fra Bibelen til mange språk. Disse vil bli gjort tilgjengelige på små bærbare høyttalere som kan deles ut, og sendes fra person til person, fra familie til familie, eller landsby til
landsby.