Guds utvalgte folk er et unådd folk

Guds utvalgte folk er et unådd folk

Det er trolig en kjent sak for de fleste kristne at det fortsatt finnes folkegrupper i verden som ikke er nådd med evangeliet. Mer enn 6 000 folkegrupper regnes ennå som helt unådde eller blant de «minst nådde».

Av Per Birkeli, daglig leder i Norea Mediemisjon

Mindre kjent er det kanskje at jødene, Guds utvalgte folk, er i denne kategorien. Det bor i dag drøyt 6 millioner jøder i Israel. Ifølge organisasjonen Joshua Project er kun 0,1 prosent av disse messiastroende. Hvis dette stemmer er det altså bare om lag en av tusen jøder i Israel som har fått lære Jesus å kjenne som sin frelser!

Den viktigste målsettingen for Norea Mediemisjon er å bidra aktivt til å fullføre misjonsbefalingen. I samarbeid med andre organisasjoner jobber vi målrettet for å redusere antall unådde folkegrupper i verden. Vi ønsker at også jødene skal få lære Jesus å kjenne som Guds sønn og verdens frelser. Norea samarbeider derfor nå med Israelsmisjonen og Caspari Center i Jerusalem om nettbasert trosopplæring på hebraisk.

Flere jøder som har tatt imot Jesus de siste årene har dessverre mistet troen igjen etter en tid. Det kan være flere grunner til dette, men en av årsakene er utvilsomt at jøder som gir til kjenne at de tror Jesus er Guds sønn møter sterk sosial motstand. Alle jøder som tar imot Jesus, blir møtt med en rekke spørsmål og påstander. De får blant annet høre at de som Jesu etterfølgere har sviktet sin jødiske identitet. Familie, venner og arbeidskolleger vil i tur og orden stille dem utfordrende spørsmål omkring deres nye tro.

Undervisningsmateriellet vi nå er i gang med å utarbeide, vil gi gode svar på mange av de mest vanlige spørsmålene Jesus-troende jøder konfronteres med. Spørsmålene besvares på hebraisk – av messianske jøder. Samtalene tas opp på video og blir siden gjort tilgjengelig via Internett. Alec Goldberg, nasjonal leder for Caspari Center, er ansvarlig for å lede arbeidet. Goldberg er født og oppvokst i Russland, men bor nå i Jerusalem. Han er selv messiastroende jøde.

Målet med denne nye satsingen er først og fremst å utruste messiastroende jøder til å imøtegå noen av de mest vanlige innvendingene de blir møtt med, og på denne måten bidra til at de blir bevart i troen på Jesus. Samtidig vil vi inspirere dem til å dele sin tro med sine landsmenn.

Jeg gleder meg over at Norea Mediemisjon – en spesialenhet for vanskelige misjonsoppdrag – får være med på å gi evangeliet tilbake til Guds utvalgte folk.