Gi en gave
Guds utvalgte folk er et unådd folk

Guds utvalgte folk er et unådd folk

Det er trolig en kjent sak for de fleste kristne at det fortsatt finnes folkegrupper i verden som ikke er nådd med evangeliet. Mer enn 6 000 folkegrupper regnes ennå som helt unådde eller blant de «minst nådde».

Av Per Birkeli, daglig leder i Norea Mediemisjon

Mindre kjent er det kanskje at jødene, Guds utvalgte folk, er i denne kategorien. Det bor i dag drøyt 6 millioner jøder i Israel. Ifølge organisasjonen Joshua Project er kun 0,1 prosent av disse messiastroende. Hvis dette stemmer er det altså bare om lag en av tusen jøder i Israel som har fått lære Jesus å kjenne som sin frelser!

Den viktigste målsettingen for Norea Mediemisjon er å bidra aktivt til å fullføre misjonsbefalingen. I samarbeid med andre organisasjoner jobber vi målrettet for å redusere antall unådde folkegrupper i verden. Vi ønsker at også jødene skal få lære Jesus å kjenne som Guds sønn og verdens frelser. Norea samarbeider derfor nå med Israelsmisjonen og Caspari Center i Jerusalem om nettbasert trosopplæring på hebraisk.

Flere jøder som har tatt imot Jesus de siste årene har dessverre mistet troen igjen etter en tid. Det kan være flere grunner til dette, men en av årsakene er utvilsomt at jøder som gir til kjenne at de tror Jesus er Guds sønn møter sterk sosial motstand. Alle jøder som tar imot Jesus, blir møtt med en rekke spørsmål og påstander. De får blant annet høre at de som Jesu etterfølgere har sviktet sin jødiske identitet. Familie, venner og arbeidskolleger vil i tur og orden stille dem utfordrende spørsmål omkring deres nye tro.

Undervisningsmateriellet vi nå er i gang med å utarbeide, vil gi gode svar på mange av de mest vanlige spørsmålene Jesus-troende jøder konfronteres med. Spørsmålene besvares på hebraisk – av messianske jøder. Samtalene tas opp på video og blir siden gjort tilgjengelig via Internett. Alec Goldberg, nasjonal leder for Caspari Center, er ansvarlig for å lede arbeidet. Goldberg er født og oppvokst i Russland, men bor nå i Jerusalem. Han er selv messiastroende jøde.

Målet med denne nye satsingen er først og fremst å utruste messiastroende jøder til å imøtegå noen av de mest vanlige innvendingene de blir møtt med, og på denne måten bidra til at de blir bevart i troen på Jesus. Samtidig vil vi inspirere dem til å dele sin tro med sine landsmenn.

Jeg gleder meg over at Norea Mediemisjon – en spesialenhet for vanskelige misjonsoppdrag – får være med på å gi evangeliet tilbake til Guds utvalgte folk.

Les våre nyeste artikler om Mediemisjon
Tid for å treffes?
Paulus skriver at da han så brødrene fikk han nytt mot. Det sier noe om viktigheten av å samles og inspirere og styrke hverandre. De siste...
Les mer
Silkeveisenderen
– Det er vanskelig for oss kristne i Usbekistan å fortelle andre om Jesus, sa han, – men en annerledes evangelist har funnet veien hit. Han...
Les mer
Hjertets lengsel
En natt så han i drømme en mann komme på skyene. Mannen rakte hendene ut mot ham. – Jeg har utvalgt deg, sa han. – Jeg har spesielle planer...
Les mer
Barn i bønn
Det som skjer i Afghanistan i disse dager, berører en hel verden. Nøden og fortvilelsen ser ikke ut til å ha noen ende, og vi kan føle på...
Les mer
- Deg har jeg venta på!
Anne Gro følte seg litt usikker på hvordan det skulle bli å være på jobb på gjenbruksbutikken. Hun skulle sitte i sofakroken og prate med...
Les mer
Vi roper til Gud!
Hele verden følger med på hva som skjer i Afghanistan. Vi blir alle berørt av sterke bilder og historier om mennesker på desperat flukt. Vi vet...
Les mer
Gode nyheter
Når delte du sist evangeliet om Jesus med en annen person? Et litt for direkte spørsmål vil du kanskje si, men som Jesu etterfølgere skulle det...
Les mer
Unådde - her!
Under 1 % av alle midler som brukes i misjonsarbeidet går til de minst nådde. Men folk fra disse folkegruppene finnes også her i vårt land.
Les mer
Kristne barnesanger ble redningen
Jeg deltok nylig på en digital konferanse der SAT-7 sine flotte barne- og ungdomsprogram ble presentert. Det er ingen tvil om at 25 år med...
Les mer
Tilbake til Jerusalem
Den kristne tro er uløselig knyttet til Israel og jødedommen. Der ble Jesus, troens opphavsmann og fullender, født. Og det var der Jesus, Guds...
Les mer
Morten og musikken
Morten har arbeida både med maskiner, møblar og meieriprodukt, men då han tok steget og satsa på musikken, hamna han på rett hylle. Han hoppa...
Les mer
Engasjerer japansk ungdom
Rett før pandemien slo til, etablerte Norea og Misjonssambandet et nytt ungdomsarbeid i Japan. Prosjektet heter Compass og er ledet av to unge...
Les mer

Vi vil vise omsorg for hele mennesket og forkynne evangeliet om frelse ved troen på Jesus, med et særlig fokus på områder som er stengt for tradisjonell misjon. Vi gjør det gjennom målrettet bruk av elektroniske og digitale medier nasjonalt og internasjonalt.

Gi en gave

Kontakt oss

38 14 50 20

Bergtorasvei 120,
4633 Kristiansand

post@norea.no

Send oss en melding