Dere skal gi dem mat!
Illustrasjonsfoto

Dere skal gi dem mat!

Soner vokste opp i en muslimsk familie i Tyrkia. 17 år gammel møtte han en kristen koreaner som underviste i kampsport. Koreaneren lærte Soner å forsvare seg selv – og samtidig fortalte han den unge mannen om Jesus.
Av Per Birkeli

Foreldrene ble sinte da de fikk høre at Soner hadde tatt imot Jesus, og nektet å betale skoleskyss for ham. Soner måtte i flere år gå til fots frem og tilbake til skolen – to timer hver vei. En eldre bror truet en dag med å drepe både Soner og de andre i det lille husfellesskapet han var en del av, men «enden på visa» ble at også han tok imot Jesus. Siden har også foreldrene deres kommet til tro.

Soner forteller at det i dag befinner seg om lag 150 000 kristne i Tyrkia. 60 000 av disse er armenere. Flere titalls tusen er fra ulike andre land. Noen tusen tyrkere er katolikker eller ortodokse. Men av en befolkning på mer enn 80 millioner mennesker, hevder Soner at det kun finnes om lag 5 500 protestantiske kristne. For hver eneste protestantiske kristen tyrker, finnes det da langt mer enn 10 000 muslimer!

For 14 år siden kom Soner i kontakt med en kristen radiostasjon. For en ung mann som var opptatt av å gi Guds Ord videre til så mange som mulig, ble muligheten til å jobbe med kristne radiosendinger et viktig vendepunkt i livet. Han bruker nå disse sendingene til å bryte ned forutinntatte holdninger mot den kristne tro. Mange tyrkere tror at Bibelen er blitt forfalsket, at kristne tror på tre guder og at Jesus ikke døde på korset. Radiosendingene bidrar til å bryte ned slike fordommer.

Flere tusen mennesker var en gang samlet ute i ødemarken for å høre Jesus tale. Da den store folkemengden ble sulten, ba disiplene Jesus om å sende folket bort slik at de kunne skaffe seg mat. Responsen Jesus gav de unge mennene var: – Dere skal gi dem mat! Disiplenes reaksjon var kanskje en blanding av sjokk og vantro. Men de skulle straks etter få se at Jesus gjorde det mulig for dem å mette tusenvis av mennesker ved hjelp av fem brød og to fisker.

Også i åndelig forstand lyder nå den samme befalingen til deg og meg: – Dere skal gi dem mat! Vi er kalt til å gå ut og vinne verden for Kristus. Ofte kan vi vel kjenne på den samme avmakten som disiplene må ha følt på der de sto ved bredden av Genesaretsjøen. Men la oss ikke glemme at det er Jesus som har gitt oss oppdraget. Han tar imot det du og jeg bringer til ham, velsigner det, og lar oss siden få bruke det til å fylle den åndelige lengselen til skarer av mennesker. Jesus spør ikke om hvor mye vi eier, men om vi er villige til å gi det vi har – mye eller lite – til Ham.