Start en mannsgruppe!

Troens Menn ønsker å være en ressurs for menn som vil starte og drive egne mannsgrupper. Etter hvert vil du her kunne finne en norsk utgave av ressursboken ”Troens Menn”, som vil gi gode tips og råd til hvordan drive og lede en mannsgruppe med dette formålet: Å utruste menn til å leve og tjene Jesus i hverdagen.

Ta kontakt med oss på post@norea.no eller tlf. 38 14 50 20.