Troende i Tyrkia opplever fellesskap med andre gjennom kristne TV-sendinger som Norea støtter.
Troende i Tyrkia opplever fellesskap med andre gjennom kristne TV-sendinger som Norea støtter. SAT-7

Med Jesus til det tyrkiske folk

Manges øyne er rettet mot Tyrkia i 2017, og landet ble utsatt for et brutalt terrorangrep allerede på årets første dag. For Norea vil Tyrkia bli hovedsatsingsland i 2017.

– Vi har nå en unik mulighet til å nå mer enn halve befolkningen i Tyrkia med budskapet om Jesus gjennom satellitt-TV. Norea blir SAT-7 sin største partner i Europa når støtten til Tyrkia i 2017 økes kraftig, sier daglig leder Per Birkeli i Norea Mediemisjon.

Tyrkia har stått i sentrum av kristendommens utbredelse gjennom 2000 år, men i dag er landets kristne minoritet svært liten. Det er vanskelig å være kristen i Tyrkia. Kristne utsettes ofte for et sterkt sosialt press, og mange kjenner på ensomhet. Det finnes kun noen få tusen evangeliske kristne i landet. Disse må i mange tilfeller klare seg helt på egen hånd som troende – uten støtte i et fellesskap med andre kristne. Mange sier derfor at programmene fra SAT-7 er sendt ned fra himmelen – i dobbel forstand. Gjennom de kristne programmene til SAT-7 Türk opplever tyrkiske kristne fellesskap med andre troende. Samtidig bidrar sendingene til å bygge ned fordommer mot den kristne tro. Det er generelt svært liten kunnskap og mange misforståelser om kristendommen blant Tyrkias muslimske befolkning.

– Vi vet ikke hvor lenge denne muligheten for formidling av kristne verdier vil være åpen. Den spente politiske situasjonen i Tyrkia gjør at SAT-7 er forberedt på plutselige endringer. Vi vil derfor prioritere Tyrkia som i 2017 blir vårt største prosjektland, sier Per Birkeli.

Norea vil støtte SAT-7 med drøyt 6 millioner kroner, og støtten vil sikre produksjon av flere nye TV-programmer. Tyrkia utgjør rundt 4 millioner kroner av støtten. Hovedprioriteringen for SAT-7 Türk vil være barne- og ungdomsprogrammer rettet mot Tyrkias 18 millioner barn under 14 år.

– Mange kristne i Norge folder hendene for Tyrkia, og det er en oppfordring vi vil stille oss bak, avslutter Per Birkeli.