Gi en gave
Med utdanningshåp til flyktningbarn

Med utdanningshåp til flyktningbarn

Over 21 millioner barn i Midtøsten og Nord-Afrika går glipp av skolegang på grunn av krig og terror. Bare i Syria er det 2,6 millioner barn på flukt. En hel generasjon har mistet mange år med skole, og er fratatt muligheter for å bygge seg en fremtid.

Konseptet «My School» ble til i mars 2014 som en respons på den humanitære katastrofen som de siste årene har rammet Midtøsten, spesielt Syria. I 2011, før krigen, gikk 97 prosent av syriske barn i skolealder på skolen. Fire år senere viste tall at opp mot 3 millioner syriske barn ikke går på skolen. Syria antas nå å ha en av de laveste ratene på verdensbasis.

Prosjektet My School ble utviklet av SAT-7. De så muligheten til å bruke satellitt-TV til å undervise millioner av flyktningbarn som er fratatt muligheten til utdanning. Konseptet er en ukonvensjonell, men svært effektiv metode for å nå arabisktalende barn med grunnleggende utdanning. Barna får også muligheten til proaktiv deltakelse via sosiale medier eller telefon. Mange frykter med rette konsekvensen dersom en hel generasjon syriske barn vokser opp uten å få grunnleggende utdannelse. Dette initiativet er tatt for å bidra til at flest mulig barn i en vanskelig og svært krevende livssituasjon ikke skal miste utdanningen helt.

My School består av et 90 minutter langt TV-program der høyt kvalifiserte lærere underviser barna på en engasjerende, kreativ og aktiv måte. «Klasserommet» er laget barnevennlig, med sterke farger. Det vektlegges en pedagogikk med aktiv læring, der en bruker drama, tegnefilmer, musikk og andre kreative virkemidler aktivt. Programmet sendes to ganger hver ukedag på barnekanalen SAT-7 Kids, og det er tilgjengelig kostnadsfritt i hele Midtøsten og Nord-Afrika. Det er mulig å få inn kanalen i Europa. SAT-7 er en strategisk plattform for å nå flest mulig, både på grunn av sin rekkevidde, sitt renommé og sin profesjonalitet. SAT-7 Kids antas å ha opp mot 10 millioner faste seere i Nord-Afrika og Midtøsten. 55-60 prosent av befolkningen i Midtøsten har tilgang til å se satellitt-TV, og i et land som Irak er dette tallet så høyt som 90 prosent.

De ansatte i prosjektet og SAT-7 er selv fra Midtøsten. De kjenner lokal kultur og språk, og har en sensitiv tilnærming til den krevende politiske situasjonen regionen befinner seg i. Prosjektet er politisk og religiøst nøytralt og bygger på det som er vanlig pensum i grunnskolen i Syria og Libanon. Det undervises blant annet i fagene matematikk, arabisk og engelsk.

Programmene som produseres er «av folket, for folket», og har en svært sterk lokal forankring. Programmene utvikles og lages som en direkte respons på de behov som er i samfunnet, noe også «My School» er et eksempel på. «Jeg er så glad, for nå kan jeg lære noe igjen», forteller et flyktningbarn som ser på My School. 

Norea er SAT-7 sin hovedpartner i Norge, og støtter prosjektet My School. For 200 kroner kan du kjøpe et gavekort som gir 20 flyktningbarn skole-tv i ett år. Gavekortet kan du få tilsendt av oss eller printe ut selv, og for eksempel gi i gave til noen som har "alt".