En gruppe blinde ungdommer i Eritrea forteller at de blir svært velsignet av å høre på kristne radiosendinger Norea støtter (Illustrasjonsfoto).
En gruppe blinde ungdommer i Eritrea forteller at de blir svært velsignet av å høre på kristne radiosendinger Norea støtter (Illustrasjonsfoto). Norea

Vitnesbyrd fra Eritrea:

–Vi er 16 blinde ungdommer. Vi er blinde, og vi hører på kristne radiosendinger.

– Noen av oss er født blinde, mens andre mistet synet i barndommen. Vi er studenter ved en høyskole, og studerer alt fra rettslære til antropologi og historie. Selv om vi ikke studerer det samme har vi til felles at vi er blinde og at vi er radiolyttere.

– Gud har sett i nåde til oss, akkurat som han gjorde med de blinde vi kan lese om i Bibelen. Når Herren Jesus Kristus ga dem synet tilbake, dro de straks ut og fortalte de gode nyhetene om helbredelse til resten av verden. Vi burde også gjøre det samme siden Herren har åpnet våre øyne åndelig sett. Vi er ikke lenger blinde; det at Herren har latt oss få se Ham er større enn noe av det verden kan tilby. Vi vet nå at Herren Jesus Kristus har åpnet frelsens himmelport for oss, og vi lever i håpet om et evig liv.

– Det var en i gruppa vår som først ble kjent med radioarbeidet deres. Han hørte på de kristne sendingene, og følte seg velsignet av dem. Han spurte en venn om skyss til kontoret hvor radioarbeidet holdt til, for han ville spørre om han kunne få en radio. Han fikk en radio, og startet siden opp lyttergruppa vår. 

– Tanken var at vi skulle lytte til programmene sammen, og kanskje diskutere det vi hadde hørt i etterkant. I begynnelsen var vi nølende og avventende; vi ville ikke være med i en slik gruppe. Men vår bror var svært optimistisk, og gjorde alt han kunne for å realisere sine planer. 

– Takket være vår kjærlige Far klarte han til slutt å samle oss. Vi lyttet og ble velsignet, alle sammen. Men det er ikke bare vi som skal få del i Herrens velsignelser. Vi har nå planer om å starte opp flere lyttergrupper, slik at det gode budskap kan bli forkynt for flere mennesker. Vi jobber med dette på høyskolen hvor vi går. Drømmen vår er å få i gang flere lyttergrupper i løpet av de neste månedene, slik at ingen går glipp av muligheten til å bli kjent med Jesus som sin personlige frelser. Må Gud velsigne dere og arbeidet deres.

Dette vitnesbyrdet Norea har fått fra en lyttergruppe i Eritrea. De lytter til Radio Evangeliets Røst. Gjennom dette arbeidet får studenter, mødre, soldater og mange andre høre om Jesu frelse, og som vi ser vil mange lyttere dele det de har hørt med andre. Du kan hjelpe oss med å drive arbeidet videre, enten ved å gi en gave eller ved å be.