Landsybleder Hou i Kambodsja (illustrasjonsbilde) har holdt seg nær til Gud midt i tunge familieproblemer. Hun har opplevd å få hjelp og trøst gjennom Noreas radioprogram, Håpets kvinner.
Landsybleder Hou i Kambodsja (illustrasjonsbilde) har holdt seg nær til Gud midt i tunge familieproblemer. Hun har opplevd å få hjelp og trøst gjennom Noreas radioprogram, Håpets kvinner. Norea

Landsbylederens vitnesbyrd

Noreas kvinnearbeid, Håpets kvinner, viser vanskeligstilte familier i Kambodsja hvem Gud er. En radiolytter, som også er landsbyleder, forteller hvordan Gud har vært med henne gjennom et tøft liv.

– Jeg heter Hou og har fått oppleve hvordan Gud har styrket meg når livet har vært vanskelig. For noen år tilbake holdt familien min på å gå i grus. Mannen min var alltid full og voldelig. Datteren min druknet. Selv følte jeg at livet var tomt, og at alt håp var borte.

– Etter en periode flyttet vi til et hus i nærheten. Jeg ble kjent med en pastor, og fant tilbake til Gud. Da kunne jeg legge problemene mine over på Herren.Jeg var så lettet over å ha et forhold til Gud igjen.

– Det at jeg valgte å følge Gud falt ikke i god jord hos min mann. Han nektet å bidra økonomisk, men Gud svarte mine bønner. Jeg fikk jobb som landsbyleder, og kunne forsørge familien. Forfølgelsen stoppet ikke, men jeg forlot aldri Gud. Etter hvert tok også min mann imot Jesus, og da forandret alt seg. Nå elsker han både meg og familien.

– Jeg har lyttet til radioprogrammet Håpets kvinner flere ganger, og blir virkelig oppmuntret av det. Programmet hjelper kvinner som strever og er deprimerte. Jeg har vært en av dem. Takk for at dere produserer disse programmene, og til staben som tar seg tid til å besøke lyttere. Må Gud velsigne dere!