Jesus overvelder

De fleste mennesker som er berømte, blir husket for én spesiell egenskap eller viktig gjerning. Slik også med de store i Bibelen.

 Gideon ble kjent for sin handlekraft, Rut for sin trofasthet, Job ble kjent for tålmodighet, Johannes for kjærlighet og så videre. 
 
Jesus Kristus er helt annerledes. Han samler i seg alle gode egenskaper: Mildhet, barmhjertighet, godhet og alt du kan tenke på. 

Vi kan bli helt overveldet når vi tenker på alle de gode karaktertrekkene Jesus har. Slik speiler han Gud selv.
 
Johannes fremhever et sted den sannheten som Jesus representerer. Han sier det slik: «Vi vet at Guds Sønn er kommet, og han har gitt oss forstand så vi kjenner Den Sanne. Og vi er i Den Sanne, i hans Sønn, Jesus Kristus. Han er den sanne Gud og det evige liv» (1. Joh 5,20).

OPK337