Gi en gave

RESPEKT

En riktig gammel mann sa det slik en gang: «Det var ingen respekt for de unge da jeg var ung, men stor respekt for de gamle. Men nå, når jeg er blitt gammel, er det stor respekt for de unge, men liten respekt for de gamle.

Så respekt, det er noe jeg stort sett har gått glipp av gjennom livet.» 

Hva er det å vise respekt? Det er å vise aktelse, å ha ærbødighet, å tillegge anseelse. Den som har respekt, har autoritet. Vi hører mer på ham eller henne enn på de fleste andre. 

I en tid som vår er respekt en verdi som lett blir borte på veien. Jeg husker jeg gikk sammen med en klok mann over et grønnsaktorg, og min venn hilste vennlig og så på varene. Han sa: «Jeg viser respekt for varene, for jeg vil vise respekt for bondens arbeid.» Jeg syntes det var en flott og respektabel holdning. 

«Respekt er kjærlighet i arbeidstøy,» er det sagt. «Respekt er noe vi skylder – kjærlighet er noe vi gir.» Den sanne kjærlighet innebærer respekt. Er jeg glad i en kvinne, viser jeg respekt for henne. Det samme overfor barn og foreldre. For å respektere er å ta hensyn til og ha ærbødighet for. Å vise respekt er en av de viktigste sidene ved sex og kjærlighet som vår tid har glemt. 

Kanskje mange viser så liten respekt for andre fordi de har så liten respekt og aktelse for seg selv? «Det er bedre ikke å leve i det hele tatt, enn å leve æreløs,» sa Vaclav Havel. Sterkt sagt, men jeg tror han har rett: Vi trenger ære og respekt for å kunne leve et menneskeverdig liv. 

Bibelen taler om respekt som en god verdi. Den understreker ikke minst at de som er tjenere, med andre ord er ansatte i et arbeidsforhold, skal være lydige og ta hensyn til sine overordnede: «Dere tjenere: Vær lydige mot deres jordiske herrer, med respekt og aktelse av et oppriktig hjerte, som mot Kristus selv.» – «Underordne dere under deres herrer og vis dem respekt – ikke bare de gode og rimelige, men også de vrange.» 

Og selvsagt skal vi ha respekt for Gud, som Paulus sier: «Vi har hatt våre jordiske fedre som tuktet oss, og vi hadde respekt for dem. Har vi ikke mye større grunn til å bøye oss under ham som er åndenes Far, så vi kan vinne livet?» 

Bibelen ser for seg en tid da folk blir både egoistiske og pengegriske, skrytende og utakknemlige. Da skal de også være «uten respekt for det hellige». Er ikke slike holdninger lette å kjenne igjen i dag? 

Guds ord oppfordrer oss til å «føre et stille og fredelig liv, som er preget av gudsfrykt og vinner respekt». Det innebærer at når vi viser frykt og respekt for Gud, så vinner vi respekt blant mennesker. 

Å respektere hverandre er en del av alminnelig høflighet, både overfor gamle og unge, barn og voksne, fattige og rike. Det gir oss et mer menneskeverdig samfunn. 

«Vis respekt for den som har krav på respekt, og gi ære til den dere skylder ære,» står det i Bibelen.

Vi vil vise omsorg for hele mennesket og forkynne evangeliet om frelse ved troen på Jesus, med et særlig fokus på områder som er stengt for tradisjonell misjon. Vi gjør det gjennom målrettet bruk av elektroniske og digitale medier nasjonalt og internasjonalt.

Gi en gave

Kontakt oss

38 14 50 20

Bergtorasvei 120,
4633 Kristiansand

post@norea.no

Send oss en melding