GJENLØSER

Vi har vanskeligheter med å forstå hva som lå i gamle tiders praksis med å gjøre krigsfanger til slaver. Tenk deg at seierherrene i en krig i oldtiden gjerne slaktet ned en uskyldig sivilbefolkning.

 Men like gjerne tok de menn, kvinner og barn til slaver. Nye eiere fikk lov å tyne det de kunne av arbeidskraft ut av disse som ikke lenger hadde noen frihet. 

Vilkårlig behandling, utnyttelse og hunger ble skjebnen til dem som var tatt som slaver. Ikke noe håp for resten av livet. 

Jo, ett håp kunne de ha. En sjelden gang hendte det at et velvillig menneske kjøpte slaven til frihet. Det ble betalt hva de kalte en løsepenge, og dermed ble livet helt nytt for den som ikke selv hadde noe å betale med. 

Det er ikke rart at vi i Bibelen finner dette bildet om å kjøpe fri brukt flere steder. For noen opplevde det enestående å møte en gjenløser, en som kjøpte dem fri fra det de lå i slaveri under. 

Det fortelles for eksempel om en merkelig skikkelse som heter Job. Han var rik og lykkelig, men ble hardt rammet. Han mistet alt, også helsa. Det meste av Jobs bok i Bibelen handler om hva han tenkte og sa, og hva vennene hans prøvde å si til trøst i denne situasjonen. 

I et avsnitt sier Job: «Å, måtte mine ord bli oppskrevet! Gid de måtte bli opptegnet i en bok, ja, med jerngriffel og bly for evig bli hogd inn i stein! Men jeg, jeg vet at min gjenløser lever, og som den siste skal han stå fram på støvet. Og etter at denne min hud er blitt ødelagt, skal jeg ut fra mitt kjød skue Gud, han som jeg skal skue, meg til gode, han som mine øyne skal se og ikke noen fremmed – mine nyrer tæres bort i mitt liv av lengsel.» 

Job hadde mistet nesten alt. Men han hadde ikke mistet troen på at det fantes en gjenløser. Gud ville en gang kjøpe ham fri fra det forferdelige slaveriet under lidelsen og dødskreftene. 

Jobs bok viser at vi kan tenke mye feil om Gud. Men det er ikke feil å tenke at han vil kjøpe dem fri som vender seg til ham. 

Løsepengen er betalt: Bibelen sier at Jesu død, hans lidelse og død for vår skyld, var Guds evige betaling for gjenløsningen. 

Derfor er det en av de største verdier vi kan ha: en gjenløser. Job lengtet og sa med stor overbevisning: «Jeg vet at min gjenløser lever, og som den siste skal han stå fram på støvet.» Det er som Job vil si: Av og til havner vi i en enorm støvsky, som de som overlevde da de to tårnene i World Trade Center falt i grus. Men gjenløseren står fram som den siste på støvet. Han har skaffet løsepengene. Han har ordnet betalingen. De som tror på ham, er frikjøpt til et nytt liv i evighet sammen med den kjærlige og gode gjenløseren. 

Profeten Jesaja sa: «Deres gjenløser er sterk, Herren, hærskarenes Gud, er hans navn. Han skal sannelig føre deres sak og la jorden få ro ...» 

Og den samme profeten sa: «Du, Herre, er vår far, vår gjenløser fra eldgammel tid er ditt navn.»