Gi en gave
Kallet – fra Gud?

Kallet – fra Gud?

En kristen trenger å kjenne tryggheten både på det indre og det ytre kallet for å vite at man følger Guds vilje.

Som et Guds barn ønsker vi å leve i Guds plan, å følge det kallet han har gitt den enkelte av oss. Men, hvordan kan jeg vite om et kall er fra Gud, eller bare noe jeg har funnet på selv?

Når vi bruker ordet «kall», snakker vi ofte om både et ytre og et indre kall. Et ytre kall handler om at andre mennesker, kristne ledere ser meg og konkret utfordrer meg til en tjeneste, frivillig eller betalt. Spørsmål kan komme fra en menighet eller en misjonsorganisasjon om frivillig engasjement eller ansettelse.

For det andre snakker vi om et indre kall. På en måte er vi overgitt til å stole på indre følelser, siden vi ikke direkte kan høre Guds stemme. Jeg tror vi er på rett spor når noen snakker om at de har «fått nød for» noen personer eller et spesielt arbeidsområde. Det kan f.eks. gjelde ytremisjon, diakoni, barnearbeid, rusavhengige, innvandrere m.m.

Du bare kjenner en indre drivkraft mot å gi deg til noe større enn deg selv, ditt eget liv, noe du vet vil koste deg komfort, tid og krefter. Gud har lagt noen personer eller en konkret oppgave tungt innover deg. Du bare vet det handler om lydighet eller ikke om du gjør det du kjenner du er kalt til.

Et indre kall vil alltid kjennes utfordrende, men ikke nødvendigvis som noe du ikke har lyst til. Gud kan også bruke lysten til å føre oss inn i et kall.

Paulus skriver: «Derfor ber vi også alltid for dere at vår Gud må akte dere verdige for sitt kall, og at han må fylle dere med all lyst til det gode og med kraft til troens gjerning.» (2.Tess.1,11)

Her knytter han ordene «kall» og «lyst» sammen. For å teste lysten, kan det være lurt å stille seg noen gode og åpne spørsmål: Hva har jeg lyst til å drive på med? Hvilke arbeidsområder innen menighets- og misjonsarbeid liker jeg å drive på med? Hva tror jeg Gud har gitt meg? Hva føler jeg at jeg mestrer? Hva gir andre meg gode tilbakemeldinger på? Hva mangler av oppgaver i forsamlingen jeg tilhører?

For å gå inn i en kallsoppgave, trenger vi også de tre «k-ene»: karakter (i min egen personlighet), kjemi med de jeg skal samarbeide med, samt at det å ha kompetanse i oppgavene jeg skal utføre alltid vil være en fordel.

TRV 374

Av Svein Anton Hansen, publ. 06.mai-22

Vi vil vise omsorg for hele mennesket og forkynne evangeliet om frelse ved troen på Jesus, med et særlig fokus på områder som er stengt for tradisjonell misjon. Vi gjør det gjennom målrettet bruk av elektroniske og digitale medier nasjonalt og internasjonalt.

Gi en gave

Kontakt oss

38 14 50 20

Bergtorasvei 120,
4633 Kristiansand

post@norea.no

Kontonummer: 8220.02.90158

Vipps-nr: 74066

Send oss en melding