Gi en gave
Mer av

Mer av

Jo lengre du og jeg som kristne lever med Jesus, jo mer vil vi ha av korset og oppstandelsen, nåden og syndstilgivelsen, Åndens levekraft for hverdagen, og samtidig kraften gjemt i himmelhåpet.

 

«Jesus, jeg ønsker å kjenne deg bedre, oppleve mer av deg!» Har du bedt denne bønnen? Sannsynligvis har du henvendt deg slik til Gud opptil flere ganger hvis du bekjenner deg som kristen. For, du ønsker å være med og kjenne nærheten til han som du tror på og vil skal være Herre og Mester i livet ditt.

Mer av Jesus! Ja, takk og lov for hver gang jeg som hans etterfølger føler denne trangen og kjenner dette behovet i mitt indre.

Å lære ham bedre å kjenne. Å

erfare mer av hans nåde og kraft. Å oppleve meg omfavnet og inkludert i hans nåderike. Å kjenne mer av Den Hellige Ånds fylde.

Midt i min åndsfattigdom, midt i min sløvhet og til tider likegyldige tro, så ligger det heldigvis en understrøm av god lyst til å komme Jesus nærmere, kjenne ham bedre. Mer av Jesus! Helst nå og med en gang!

Dette ønsket og denne lengselen kan låne ordene til en av Korah-sangerne, som skrev Salme 42: «Som hjorten lengter etter bekker med vann, lengter min sjel etter deg, min Gud.» (Salme 42,2).

Den som har fått smaken på Jesus, vil ha mer av hvem han er og hva han kan gi.
Den som har fått smake «den beste vinen», nøyer seg ikke med den nest beste.
Den samaritanske kvinnen som hadde fått smaken på «det levende vannet», ble tørst på mer av Jesus. (Johannes 4).

Jo lengre du og jeg som kristne lever med Jesus, jo mer vil vi ha av korset og oppstandelsen, nåden og syndstilgivelsen, Åndens levekraft for hverdagen, og samtidig kraften gjemt i himmelhåpet.

Jeg vil ha mer av Jesus – og Jesus vil ha mer av meg!
Først vil han tømme meg for mitt eget. Guds hellige lov avslører synden min, avkler meg min egen fromhet og mitt selvlagede trosliv. Når Gud driver med dette arbeidet, vokser behovet for mer av Guds nåde. Slik jobber Herren hver dag for å skape trangen i ditt indre for mer av Jesus. La Gud få mer av deg, det du egentlig ikke vil gi ham, eller tror han vil ha. La ham få mer av synden din, så vil du få oppleve at han vil gi deg mer av sin nåde.

Mer av Jesus? Ja takk!

TRV 373

Av Svein Anton Hansen, publ. 02.mai-22

Vi vil vise omsorg for hele mennesket og forkynne evangeliet om frelse ved troen på Jesus, med et særlig fokus på områder som er stengt for tradisjonell misjon. Vi gjør det gjennom målrettet bruk av elektroniske og digitale medier nasjonalt og internasjonalt.

Gi en gave

Kontakt oss

38 14 50 20

Bergtorasvei 120,
4633 Kristiansand

post@norea.no

Kontonummer: 8220.02.90158

Vipps-nr: 74066

Send oss en melding