Gi en gave
Stod Jesus opp fra de døde?
Pixabay/CCL

Stod Jesus opp fra de døde?

Holder argumentene, beskyldningene om at den kristne oppstandelsestroen tar feil? Indisiene på at oppstandelses-fortellingen stemmer er til sammen så sterke, at det virker mer troverdig at Jesus stod opp fra de døde enn at han ikke gjorde det.


Den kristne tro står og faller på mange måter med dette spørsmålet – om Jesus stod opp igjen fra de døde. Hvorfor? Fordi selv hevdet Jesus at han skulle stå opp igjen fra de døde, etter å ha gjennomgått lidelse og død (Markus 8,31 m.fl.). Og, vi kan ikke hevde at Jesu undervisning og lære var sann og god, om han på nettopp dette punktet tok feil. Enten overdrev eller bevisst løy han om oppstandelsen, eller så snakket han sant. Og løy han bevisst, så kan vi ikke stole på noe annet av det Jesus sa og lærte. Men, stemmer det at han stod opp igjen fra graven, da har han bevist at han har overvunnet dødens makt, og slik sett bevist at han er Gud (Romerne 1,4). Nettopp derfor er svaret på dette spørsmålet om Jesu oppstandelse så totalt avgjørende for den kristne tro.

Vi trenger derfor å ta en titt på og vurdere de ulike argumenter som brukes mot den to tusenårige kristne tro og bekjennelse; at Jesus Kristus stod opp fra de døde 1.påskedag. Holder argumentene, beskyldningene om at den kristne oppstandelsestroen tar feil?

Hva vet vi?
Det er primært de fire evangelistene (Matteus, Markus, Lukas og Johannes) som forteller om Jesu oppstandelse. Alle skriver de at hans grav ble funnet tom og at Mesteren flere ganger også viste seg for disiplene. Vi vet også at den kristne kirke vokste fram mye på grunn av at Jesu etterfølgere forkynte hans oppstandelse.

Argumenter mot oppstandelsen
De mest brukte argumenter mot oppstandelsestroen samt vurderingene av dem har jeg her bl.a. hentet fra artikkelen «Jesu oppstandelse, fiksjon eller faktum?» (Øivind Benestad) og boken «Ingen unnskyldning» (Jens Olav Mæland, Lunde forlag 1981). En annen anbefalt bok om kristent trosforsvar og oppstandelsestroen er: «Kristen med god grunn», kap.8 (Stefan Gustavsson).

Her skal vi kort se på disse argumentene, samt gi en vurdering hvorfor de ikke holder.

1 – Jesus døde ikke på korset. Enten besvimte han på korset, og kom seg senere ut av graven på egen hånd, eller så var det en annen person som ble korsfestet.

Men – de romerske soldatene forsikret seg alltid om at de som ble tatt ned av korset var døde. Om nå Jesus bare var «skinndød», hvordan ville han så ha klart å komme seg ut av det store likklede og hatt krefter nok til å rulle vekk steinen? Ganske så usannsynlig!
Muslimene mener, og Koranen skriver at det var en annen person som ble korsfestet i stedet for Jesus. Men – Koranen som ble skrevet ca. 600 år etter Jesu død, kan da neppe ha større troverdighet enn hva øyenvitnene på Jesu tid fortalte og skrev ned!

2 – Jesu døde legeme ble stjålet av disiplene.

Men – hvilket motiv skulle disiplene ha for å gjøre det? Om de visste at deres forkynnelse bygde på en løgn, da ville de neppe stått så frimodige fram med sin forkynnelse om Jesu oppstandelse. De ville trolig heller ikke gått martyrdøden i møte hvis de visste at alt bygde på en løgn.
I tillegg virker det ganske så usannsynlig at disiplene uhindret og usett av de romerske soldatene ville klart å røve Jesu døde legeme.

3 – Jesu døde legeme ble fjernet av andre. Disse kan enten være de romerske soldater eller de jødiske lederne.

Men – om så var tilfelle ville de ha vist fram Jesu døde kropp da hans etterfølgere begynte å forkynne om hans oppstandelse. For det var i Jesu fienders interesse å stanse den «sekten» som nå begynte å vokse fram.

4 – Disiplene og kvinnene gikk til feil grav, en grav som var tom.

Men – om det så var, så ville det for Jesu fiender vært enkelt å vise hvilken grav han lå i. Men kvinnene som så hvor Jesus ble gravlagt, de glemte neppe i løpet av 1-2 dager hvor graven lå.

5 – Jesu etterfølgere trodde i ettertid at de så Jesus i live. De hallusinerte.

Men – Jesu disipler var enkle og jordnære mennesker, ikke mystikere eller fanatikere som inderlig og over lengre tid hadde fantasert om døde som kommer tilbake til livet.
Hallusinering, som er en sykelig sinnstilstand, opptrer heller ikke hos «mer enn 500 mennesker» samtidig og på samme sted (1.Kor.15,6).

6 – Jesu etterfølgere visste at Jesus ikke var oppstått far de døde, men valgte å dikte opp denne fortellingen uten historisk grunnlag.

Men – jmfr. argument 2; hvilken interesse skulle de ha for å dikte opp en historie som enkelt kunne la seg motbevise? Og, når vi ser den forvandlingen som skjedde i disiplenes liv og frimodighet etter 1.påskedag, så viser dette oss mennesker som virkelig trodde på det de forkynte. Jesus-bevegelsen vokste seg stor bl.a. på grunn av troen på Jesu oppstandelse. Hadde bevegelsen vært bygd på en løgn, ville med all sannsynlighet noen ha røpet dette under forfølgelse og tortur de senere ble utsatt for.
Troverdigheten i oppstandelses-fortellingen styrkes også ved at det var kvinner som beskrives som de første vitnene til Jesu oppstandelse. På den tid, i et mannsdominert samfunn, ville Jesu disipler ikke ha brukt kvinner som vitner hvis fortellingen var diktet opp.

7 – Da det nye testamentet ble skrevet ned, bygde forfatterne fortellingen om Jesu oppstandelse på legender og myter.

Men – legender oppstår lenge etter en påstått hendelse har skjedd. Med Jesu oppstandelse er de muntlige og skriftlige beretningene såpass nære i tid, at «legendedannelsen» ville vært enkelt å avsløre. Også den måten de fire evangelistene framstiller Jesu oppstandelse på, er ulik de vanlige kjennetegn ved legendedannelser (overdrivelser, spektakulære manifestasjoner og naive hendelser).

Historisk oppstandelse
Mange har opp gjennom historien prøvd å finne ulike argumenter for at fortellingen om Jesu oppstandelse ikke kan stemme. Men, alle forsøk på å motbevise dette store underet og viktigste bevis for Jesus som Guds Sønn, har alle falt til jorden. Troverdigheten til både oppstandelsesfortellingen og de som først skrev dette ned, står seg mot alle motargumenter.
Indisiene på at oppstandelses-fortellingen stemmer er til sammen så sterke, at det virker mer troverdig at Jesus stod opp fra de døde enn at han ikke gjorde det. Ikke minst virker det overbevisende «at alle de bibelske vitnene var rede til å dø for å besegle realiteten i det de bevitnet, nemlig oppstandelsen. Et eventyr, en myte eller et ønske, dør man ikke for.» (Jens O.Mæland).

Betydning for historie og frelse
Apostelen Paulus skriver følgende om oppstandelsens historiske troverdighet, samt den åndelige betydning den har:
«For jeg overga dere blant de første ting det som jeg selv tok imot: At Kristus døde for våre synder etter Skriftene, og at han ble begravet, og at han ble reist opp på den tredje dagen etter Skriftene, og at han ble sett av Kefas (Peter), deretter av de tolv. Deretter ble han sett av mer enn fem hundre brødre på én gang. Av dem lever de fleste ennå, men noen er sovnet inn. Deretter ble han sett av Jakob, deretter av alle apostlene … Men når det blir forkynt om Kristus at han er reist opp fra de døde, hvordan kan da noen blant dere si at det ikke er noen oppstandelse fra de døde? Dersom det ikke er noen oppstandelse fra de døde, da er heller ikke Kristus reist opp. Men er Kristus ikke reist opp, da er vår forkynnelse ingenting, og den troen dere har, er intet … Men er ikke Kristus reist opp, da har dere en unyttig tro, og da er dere ennå i deres synder.» (1.Kor.15,3-7.12-14;17).

Derfor kan vi 2000 år etter at dette skjedde si, tro og bekjenne at vi bygger vår kristne tro på det største under, en historisk hendelse som stadfester soningsdøden Langfredag, og som dermed kan tilgi oss våre synder og gjøre oss til Guds barn.

OPKL 557

Av Svein Anton Hansen, publ. 18.april-22

Vi vil vise omsorg for hele mennesket og forkynne evangeliet om frelse ved troen på Jesus, med et særlig fokus på områder som er stengt for tradisjonell misjon. Vi gjør det gjennom målrettet bruk av elektroniske og digitale medier nasjonalt og internasjonalt.

Gi en gave

Kontakt oss

38 14 50 20

Bergtorasvei 120,
4633 Kristiansand

post@norea.no

Kontonummer: 3000.63.49494

Vipps-nr: 74066

Send oss en melding