Gi en gave
Haldet som held
Pixabay/CCL

Haldet som held

I soningsblodet og Jesu frelsernavn finnes nok styrke og hold til nettopp å holde meg oppreist på dommens dag.

En av NOREA Mediemisjon sine grunnleggere var teologen, dikteren og sangforfatteren Trygve Bjerkreim (1904-2001). Man antar at han skrev mellom 12.000-15.000 dikt, hvorav flere hundre har blitt satt toner til. En av hans mest kjente og brukte salmer heter: «Du kjem ikkje utanom Jesus, om du inn til livet vil gå.»

Her understreker salmedikteren at den som har tenkt seg til himmelens lyse land, må gå om Jesus, Guds Sønn. For det finnes ingen annen vei som bærer hjem til Paradis enn troen på Jesus Kristus. Kun hans soningsdød og offer på Golgata kan åpne himmeldøren for et fortapt og syndig menneske.

«Du kjem ikkje utanom Jesus, det einaste haldet som held, i livet, i døden, i domen det einaste namnet som gjeld.»

Hva har jeg å stole på når dommens dag kommer, når jeg står foran den hellige Gud? Hva har et fortapt menneske å gripe fatt i, noe som holder når synd og misgjerning vil dra meg bort fra Guds nærvær og ut av hans varme frelserhender? Da kommer vi ikke utenom Jesus. Han er «det einaste haldet som held», slik Bjerkreim lærer oss å synge.

Selv mine aller minste egoistiske gjerninger og selvopptatte tanker finnes det ikke hold i. Mitt ustyrlige hjerte eier ikke nok «hold», slik at Guds hellige og rene lov kunne løfte meg en centimeter opp til Gud. Nei, her teller kun Kristi blod og Jesu navn. I dette soningsblodet og i dette frelsernavnet finnes nok styrke og hold til nettopp å holde meg oppreist på dommens dag.

«Det er ikke frelse i noen annen. For det finnes ikke noe annet navn under himmelen, gitt blant mennesker, som vi kan bli frelst ved.» (Apo.gj.4,12)

TRV 370 

Svein Anton Hansen, publ. 22.april -22

Vi vil vise omsorg for hele mennesket og forkynne evangeliet om frelse ved troen på Jesus, med et særlig fokus på områder som er stengt for tradisjonell misjon. Vi gjør det gjennom målrettet bruk av elektroniske og digitale medier nasjonalt og internasjonalt.

Gi en gave

Kontakt oss

38 14 50 20

Bergtorasvei 120,
4633 Kristiansand

post@norea.no

Kontonummer: 8220.02.90158

Vipps-nr: 74066

Send oss en melding