Gi en gave
Pinsegutt med påskebudskap
Pixabay/CCL

Pinsegutt med påskebudskap

Pinsevenn, påskevenn eller ekstra glad i julens inkarnasjonsmysterium – hele den kristne tro og alle kristne samler vi oss rundt korset, stedet hvor Jesus forsoner den hellige Gud og det syndige menneske.
Svein Anton Hansen, publ. 26.mai -23

Thomas Ball Barratt, eller bare T.B.Barratt er et kjent og kjært navn i pinsevennkretser. Engelskmannen som flyttet til Norge, tok med seg pinsevekkelsen fra USA til Europa og vårt land i 1906. I tillegg til å være forkynner og menighetsleder, skrev han også flere bøker og en mengde sanger.

Som pinsevenn var han naturlig nok opptatt av å forkynne om Den Hellige Ånd med dens gaver og karismatiske uttrykk. Samtidig, helt sentralt for Barratt stod budskapet om forsoningen i Jesu blod. Det ser og synger vi i bl.a. «Takk for det blod som frelser». Første og siste vers samt refreng går slik:

«Takk for det blod som frelser, takk for det sikre pant.
Takk at så stor en synder veien til korset fant!

Takk for det blod som renser, takk for det sterke Ord!
Ordet om fullbrakt frelse, fred for en dødstrett jord.

Hill Deg, Jesus! Him'len jubler. Gravens makt er brutt;
dødens mørke i mitt hjerte svant for Deg til slutt.»

T.B.Barratt var pinsegutt med hjerte og tro forankret i påskebudskapet.

Jesus sier at Den Hellige Ånd har til oppgave å gjøre hans person og gjerning stor og herlig for oss som tror på Jesus.

«Han [Sannhetens Ånd] skal herliggjøre meg, for han skal ta av mitt og forkynne det for dere.» (Johannes 16,14).

Pinsevenn, påskevenn eller ekstra glad i julens inkarnasjonsmysterium – hele den kristne tro og alle kristne samler vi oss rundt korset, stedet hvor Jesus forsoner den hellige Gud og det syndige menneske. Faderen sendte Sønnen for å dø der. Den Hellige Ånd gjør kors og oppstandelse levende og virkelighetsnært for oss. All grunn til å koste på seg et pinse-halleluja.

TRV 319

Vi vil vise omsorg for hele mennesket og forkynne evangeliet om frelse ved troen på Jesus, med et særlig fokus på områder som er stengt for tradisjonell misjon. Vi gjør det gjennom målrettet bruk av elektroniske og digitale medier nasjonalt og internasjonalt.

Gi en gave

Kontakt oss

38 14 50 20

Bergtorasvei 120,
4633 Kristiansand

post@norea.no

Kontonummer: 3000.63.49494

Vipps-nr: 74066

Send oss en melding