Gi en gave
Står det noe i Bibelen om koronaviruset, og advarer Guds Ord mot vaksine?
Pixabay/CCL

Står det noe i Bibelen om koronaviruset, og advarer Guds Ord mot vaksine?

Flere kristne har trolig de siste to årene tenkt og fundert på om koronaviruset kan være en straff fra Gud. Noen få forkynnere har også problematisert dette med å ta vaksine mot Covid-19. Sier Bibelen i det hele noe om en slik virusepidemi?
Av Svein Anton Hansen, publ.28.des.21

I ca. to år (fra slutten av 2019) har verdenssamfunnet levd med viruset kalt Covid-19, som angriper lungene til mennesker, og forårsaker sykdom og død. Alle vet vi noe om hva "koronatiden" også har påført oss av begrensninger, ikke minst i det sosiale liv. Meter-avstand, munnbind, nedstegninger, antallsbegrensninger, kohorter på skolen, vaksinedoser - alle disse tiltakene har vi blitt kjent med og innrettet våre liv etter de siste to årene. 

Virus i Bibelen?
Når internasjonale kriser og katastrofer inntreffer, vil en kristen naturlig nok spørre seg om Bibelen omtaler det som skjer. Ikke minst spør vi oss om Johannes Åpenbaring, Bibelens siste bok, har forutsagt den aktuelle krisen. Den som er kjent med Johannes Åpenbaring, vet at Gud i denne boken gjennom bildespråk forutsier katastrofer som i den siste tid vil ramme jorden og menneskeheten. Kan det derfor tenkes at vi i Bibelen finner ord om en verdensomspennende virus-pandemi? Akkurat dette er det ikke så lett å svare et entydig ja eller nei på.

Kan det også tenkes at denne koronakrisen er en straff fra Gud? Vil Gud på denne måten straffe Norge og andre nasjoner for synder vi har gjort? 
I Bibelen, spesielt i det gamle testamentet, kan vi lese om epidemier og sykdomsutbrudd. Det mest kjente er trolig de ti landeplager i Egypt, landeplagene vi leser om i 2.Mosebok 7-12. Kanskje var det en form for virus som førte til at egypterne fikk byller på kroppen, en av plagene vi leser om. De ti landeplagene var definitivt en straff fra Gud mot egypterne som undertrykte det jødiske folk.

Nå finner vi verken ordene "virus" eller "pandemi" i Bibelen. Men, i Johannes Åpenbaring 6,7-8 leser vi om en «gulblek hest». Gud ønsker å vise disippelen Johannes hva som kommer til å skje i den nære eller fjerne framtid. «Da Lammet åpnet det fjerde seglet, hørte jeg røsten av det fjerde livsvesen, som sa: Kom! Da så jeg – og se: En gulblek hest. Han som satt på den, hans navn var Døden, og dødsriket fulgte med ham. Og det ble gitt dem makt over fjerdedelen av jorden, til å drepe med sverd og med hungersnød og med pest, og ved villdyrene på jorden.»

Hva konkret denne bibelteksten betyr, og når dette skal skje, kan ingen si med sikkerhet. Den gulbleke hesten står som et bilde på døden. Dødsriket følger med – samler opp mennesker på jorden. Dødens hest rir ut i verden og høster inn, spesielt i tider med sult, katastrofer og krig. I disse versene fra Johannes Åpenbaring snakkes det om «fjerdedelen av jorden», altså at 25% av menneskeheten skal dø. I Johannes Åpenbaring leser vi om verdensomspennende katastrofer. Fortellingen om den gulbleke hesten sier at døden skjer ved kriger, hungersnød, pest (sykdom, pandemier) og ved villdyrene. Og samtidig, det snakkes om en grense for døden; 25% og ikke 100%. Gud setter grenser for ondskapen. Herren har kontroll, også i tider med kaos. 

Slike vers og bilder fra Bibelens siste bok kan få det til å gå kaldt nedover ryggen på oss alle. Vil dette skje i vår, i min levetid? Kan det blant annet være den pågående verdensomspennende korona-epidemien det her snakkes om? Det kan ingen verken svare et avgjort ja eller nei på. For det vet kun Gud.

Når jeg her nevner disse versene fra Johannes Åpenbaring, så er det ikke for å skape ekstra frykt i en tid hvor usikkerheten rår og angsten kan få fotfeste i oss. Nei, men samtidig vil Bibelen være ærlig og åpen med å gi oss et realistisk bilde av hva som vil skje i de siste tider.

Vaksineskepsis
Omkring 1 år ut i pandemien var de første vaksinene mot sykdommen klar. Helsepersonell, medisinsk fagfolk og myndighetspersoner har alle oppfordret oss til å ta vaksinedoser mot Covid-19. De aller fleste kristne har også valgt å følge denne oppfordringen fra fagfolkene. Men vi har også lest, ikke minst i den kristne dagspressen, at enkelte predikanter har advart troende mot å ta vaksinen. Denne vaksineskepsisen forsøkes av disse predikantene å begrunnes ut fra ikke minst Johannes Åpenbaring. Enkelte går så langt som å hevde at "Dyrets merke" (Joh.Åp. 13 og 16) befinner seg i vaksinen, og at den som derfor tar vaksinen blir ledet på ville veier av Antikrist selv. 

Her trenger vi først og fremst edruelighet og ikke følge enkelte predikanters spekulative og villedende bibelutleggelser. I de siste par hundre årene har det blitt utviklet ulike vaksiner (mot tuberkulose, poliomyelitt, meslinger osv.). Disse vaksinene har spart samfunnet for mye lidelse og død. Hvorfor skulle vi da ikke også ha samme positive innstilling til Covid-vaksinene? Legemiddelfirma, helsepersonell og myndigheter vil folket kun det beste med sine vaksineråd.

Heldigvis står flertallet av kristenledere i Norge fram med en tydelig appell og oppfordring om å ta vaksinen mot Covid. 

Søk Gud i bønn
Også, ja, nettopp i en tid som denne, trenger vi å ydmyke oss for Gud, innse våre menneskelige begrensninger og bekjenne vår synder.
Det som nå skjer kan være en nødvendig oppvåkning for at vår levemåte kan føre med seg sykdommer og ødeleggelser. Så trenger vi enda mer enn før å søke Gud i bønn, å be om at han hjelper oss i vår nød og usikkerhet.

Ikke minst trenger vi å hvile i troen på at Gud lot straffen for våre synder ramme Jesus Kristus på Golgatas kors. Derfor vil og trenger ikke Gud straffe dobbelt opp. Den endelige straffen for menneskers synder skal Gud gjøre opp på dommens dag.

Jeg velger derfor å konkludere med at koronavirus-epidemien ikke er Guds straff for menneskehetens synder. Som en kristen velger jeg også å følge myndigheters råd om å ta nødvendige vaksiner mot sykdommen. 

OPKL 530
 

"Korona og vaksine, fakta eller fiksjon?"

Les flere saker/ andakter knyttet til "koronatiden" (nederst på siden)

Vi vil vise omsorg for hele mennesket og forkynne evangeliet om frelse ved troen på Jesus, med et særlig fokus på områder som er stengt for tradisjonell misjon. Vi gjør det gjennom målrettet bruk av elektroniske og digitale medier nasjonalt og internasjonalt.

Gi en gave

Kontakt oss

38 14 50 20

Bergtorasvei 120,
4633 Kristiansand

post@norea.no

Kontonummer: 3000.63.49494

Vipps-nr: 74066

Send oss en melding