Gi en gave
Hellig hat
CCL/pixabay

Hellig hat

Gud er ferdig med hatet. Gjennom hatet til synden har han åpenbart sin guddommelige kjærlighet for oss.
Svein Anton Hansen, publ. 13.juni-22

Uansett hvilket livssyn, religiøs tro eller ikke-tro du er vokst opp med, så har du lært at det ikke er fint å hate. Selv om noen unge dessverre blir innprentet og indoktrinert til å hate mennesker som tilhører en annen tro, så er det likevel noe allmennmenneskelig i det å avsky hatet. Ja, vi kan spissformulere det og si at vi læres opp til å hate hatet.

Kan Gud hate? Svaret avhenger av hva du tror Gud hater. Den ene sanne Gud hater ikke noe menneske. Men, han kan ha en intens følelse av uvilje overfor onde handlinger. En teolog, lærer og forfatter uttrykte det på følgene måte: «Gud nærer et hellig hat til synden, for synden er mot Guds vesen.» Derfor bruker kristne ofte å si det slik: Gud hater synden, men han elsker synderen.

Foreldre elsker sine barn over alt her på jord. Gud har også en sønn, Jesus Kristus. Hans kjærlighet til sin sønn er større, dypere og videre enn noe menneske kan forstå. Nettopp derfor virker det så underlig at Gud selv korsfestet sin sønn på Golgata. Hvordan kan en far gjøre slikt mot sitt eget og eneste barn? Her strekker ikke menneskelig fornuft til. Kanskje ligger svaret gjemt i det forhatte ordet «hat». Gud hater synden, og gjør hva han kan for å bli kvitt den. Derfor var Gud selv villig til å bli gjort til det han selv hatet. Gud ble i Jesus gjort til synd. Dette underviser Paulus de kristne i Korint om, når han blant annet skriver følgende: «Ham som ikke visste av synd, har Gud gjort til synd for oss, for at vi i ham skal bli rettferdige for Gud.» (2.Kor 5,21).

«Ham som ikke visste av synd», det er Jesus Paulus skriver om. Han hadde aldri gjort noe galt. Jesus fortjente ikke å dø, aller minst på et forhatt kors. Likevel gjorde Gud sin egen sønn til synd. Han gjorde det «for oss». Hensikten var at du og jeg «skal bli rettferdige for Gud», det betyr å bli akseptert av den evige, eneste og sanne Gud.

Fordi Gud hatet synden så sterkt at han lot sin sønn dø, viste han hvor stort og høyt han elsker verden, deg og meg. Gud er ferdig med hatet. Gjennom hatet til synden har han åpenbart sin guddommelige kjærlighet til oss.

TRV 106

Vi vil vise omsorg for hele mennesket og forkynne evangeliet om frelse ved troen på Jesus, med et særlig fokus på områder som er stengt for tradisjonell misjon. Vi gjør det gjennom målrettet bruk av elektroniske og digitale medier nasjonalt og internasjonalt.

Gi en gave

Kontakt oss

38 14 50 20

Bergtorasvei 120,
4633 Kristiansand

post@norea.no

Kontonummer: 8220.02.90158

Vipps-nr: 74066

Send oss en melding