Gi en gave
Hva vil barna en dag si om meg?
Pixabay/CCL

Hva vil barna en dag si om meg?

Hva mine barn en dag vil si om meg som far, avgjøres av deres erfaringer med meg her i tiden. Jeg vet at jeg har Gud til Far, og han kan jeg kalle både trofast og tilgjengelig.


Hva vil mine barn en dag si om meg i mitt minnesamvær? Det får jeg ikke høre, så det kan jeg ikke vite noe om. Men, årene jeg får sammen med mine etterkommere, vil avgjøre hvilke ord de en gang der fremme kommer til å bruke om meg. Nå er det ikke slik at jeg tenker veldig mye på dette, egentlig ingen ting. Heller ikke frykter jeg at de skal ha så mye galt å si om meg, eller at dette er nært forestående. Grunnen til at spørsmålet dukket opp, var en minnetale jeg hørte om verdens-evangelisten Billy Graham. Da han døde (februar 2018) holdt alle barna hver sin minnetale. En av dem brukte følgende ord da han skulle tegne bildet av sin gode far: «My father was faithfull, available and teachable.» Sønnen som nå selv var blitt en godt voksen mann, beskrev sin 99 år gamle far slik: «Min far var trofast, tilgjengelig og lærevillig.»

Heldig er det barnet som har en mor eller en far som gjennom livet viser seg trofast, alltid til å stole på. Hvor avgjørende er det vel ikke for en ungdom som kan slite med et usikkert selvbilde å ha foreldre som er tilgjengelige for en samtale? Og, tenk deg å kunne være så ung til sinns at selv som et gammelt menneske ønsker du fortsatt å være lærevillig.

Trofaste, tilgjengelige og lærevillige mennesker vil aldri mangle mennesker i sin nærhet som ser opp til dem. De vil med sin væremåte oppleves ydmyke og gode å være sammen med.

«Herren er rettferdig på alle sine veier, trofast i alt han gjør.» (Salme 145,17). Slik lovsynger kong David Herren Gud. Jeg har en evig Far som både er trofast og tilgjengelig hver dag, i alle livets situasjoner. Gud er forutsigbar i sin godhet, rettferdighet og trofasthet.
Som en Gud som vet alt, passer kanskje ikke ordet «lærevillig» på himmelens og jordens skaper. Men, han er villig til å lære meg og deg å kjenne, ja, til og med når han på forhånd kjenner våre syndige tanker, ord og gjerninger.

Hva mine barn en dag vil si om meg som far, avgjøres av deres erfaringer med meg her i tiden. Jeg vet at jeg har Gud til Far, og han kan jeg kalle både trofast og tilgjengelig.

TRV 066

Av Svein Anton Hansen, Noreapastoren

Vi vil vise omsorg for hele mennesket og forkynne evangeliet om frelse ved troen på Jesus, med et særlig fokus på områder som er stengt for tradisjonell misjon. Vi gjør det gjennom målrettet bruk av elektroniske og digitale medier nasjonalt og internasjonalt.

Gi en gave

Kontakt oss

38 14 50 20

Bergtorasvei 120,
4633 Kristiansand

post@norea.no

Kontonummer: 3000.63.49494

Vipps-nr: 74066

Send oss en melding