Gi en gave
Medgang eller motgang, hva gir livet verdi?
Pixabay

Medgang eller motgang, hva gir livet verdi?

«Det er ikke bekvemmeligheter men besværligheter som gir livet verdi.»

Helt sør i Alaska ligger en liten landsby kalt Port Protection. Den har bare 50-100 innbyggere, men har blitt kjent gjennom naturprogrammer på TV om Alaskas villmenn. Her møter vi jegere og fiskere med langt hvitt skjegg og selvlaget lue av minkeskinn. Selvstendige, selvunderholdende, stolte og hardtarbeidene skaffer de brensel og mat til seg og sin familie. Livet i Port Protection er ikke akkurat et liv for bekvemmelige byasser. 

Ofte drar de alene ut på sjøen for å fange en stor kveite som kan mette familien, eller for å finne noe drivtømmer som kan sages opp og gi varme gjennom en kald Alaskavinter. Livet oppleves ikke akkurat enkelt og lett. Farer og død kommer tett på livet. Den som ønsker å søke det enkle liv vil neppe trives i Port Protection. I et av TV-programmene kom en av disse eventyrerne i Alaskas utpost med følgende utsagn: «Det er ikke bekvemmeligheter men besværligheter som gir livet verdi.»

Setningen og uttrykket var så godt sagt, at det klarte å spikre seg fast i hodet mitt. «Det er ikke bekvemmeligheter men besværligheter som gir livet verdi.» Her finner vi en dyp og viktig sannhet, den at vi vokser mer på motgang enn på medgang. Kan det faktisk være slik at medgang er vanskeligere å takle enn motgang? Dette virker nesten som i bakvendtland. For, alle ønsker vi oss heller bekvemmeligheter enn besværligheter, heller medgang enn motgang. Jeg kjenner i alle fall ingen som heller lengter etter et vanskelig liv framfor et enkelt liv. 

De som velger å bosette seg i Port Protection eller andre av Alaska sine utposter, vet at de må gi avkall på mange av livets bekvemmeligheter. I møte med hardt arbeid, svette, kamp og risiko kjenner de at de virkelig lever. De velger å la livet være som en båt ute på stormfullt hav i stedet for å ankre opp livets båt i havnen. Det er bekvemmelig å ligge i havn, men det var ikke der båter ble bygget for å være. 

Jesus har ikke lovet noen av oss et enkelt, bekvemt og suksessfullt liv. Medgang smaker godt, men kan også utgjøre en fare for mitt åndelige liv. Rikdom og lysten etter ting og tang smaker av bekvemmelighet. Det ligger så naturlig for meg å søke det gode og lette liv. 

Jesus fortalte disiplene sine en liknelse om såmannen som sådde Guds ord i ulikt jordsmonn. Han sa at noe av såkornet falt blant tornebusker. Det er «de som hører ordet, men dette livets bekymringer, rikdommens bedrag og lysten på alle andre ting kommer inn og kveler ordet, så det ikke bærer frukt.» (Markus 4,18-19). Guds ord sådde et nytt liv inne i meg. Men så glemte jeg å gi Ordet næring. I stedet ble hjertet og øynene rettet mot rikdom, ting og tang, det bekvemmelige liv. Sakte men sikkert døde det nye gudslivet ut. 

For all del, jeg mener ikke å si at vi må søke et så vanskelig liv som mulig, at jo flere besværligheter vi opplever, jo bedre vil livet gå. Nei, også «livets bekymringer» kan kvele Guds ord. Den dype sannhet som ofte er tung å erkjenne er denne at verdien og kraften i livene våre oftere øker når vi opplever motgang enn medgang, besværligheter enn bekvemmeligheter. Vårt beste eksempel og forbilde på dette må jo være Jesus selv. På korset, nettopp da livet var som vanskeligst, fikk Jesu liv en verdi som du og jeg kan høste av ennå i dag, 2000 år senere. Tøffingene i Port Protection lever tett på døden. Som en kristen lever jeg av døden, av at Jesus døde for mine synder. Det har gitt livet mitt verdi. 

TRV014

Av Svein Anton Hansen, Noreapastoren

Vi vil vise omsorg for hele mennesket og forkynne evangeliet om frelse ved troen på Jesus, med et særlig fokus på områder som er stengt for tradisjonell misjon. Vi gjør det gjennom målrettet bruk av elektroniske og digitale medier nasjonalt og internasjonalt.

Gi en gave

Kontakt oss

38 14 50 20

Bergtorasvei 120,
4633 Kristiansand

post@norea.no

Kontonummer: 3000.63.49494

Vipps-nr: 74066

Send oss en melding