Gi en gave
Hvor lang tid tar det før alle har hørt om Jesus?
pixabay

Hvor lang tid tar det før alle har hørt om Jesus?

Er du god i matematikk? Nå tenker jeg ikke på algebra, subtraksjon, logaritmer og andre kule matematiske uttrykk, men sånn forholdsvis enkel multiplikasjon; et finere ord for ganging. Er du klar til å bryne deg på litt hoderegning?

La oss tenke oss at i dag er du den eneste i Norge som har hørt om det nye vidunder-slankeproduktet «slim figure extreme», på norsk: «Ekstrem tynn figur». I morgen forteller du om produktet til en ny person. Da er dere to som kjenner til denne nye måten å gå hyperraskt ned i vekt på. Den tredje dagen forteller dere to om produktet til enda to nye. Den fjerde dagen dobler det seg igjen, slik at nå har hele åtte personer fått dette med seg. Slik dobler informasjonen seg ved at hver enkelt som kjenner til dette forteller det til en ny hver dag. 1 – 2 – 4 – 8 – 16 – 32 – 64 personer og så videre. 

Hvor lenge?
Dagens matematikk-quiz er: Hvor mange dager vil det ta før alle i en liten norsk by på ca. 15.000 mennesker har hørt om «slim figure extreme»? Jeg venter litt med svaret, så du skal få noen sekunder til å gange opp tallene. Nå er det ikke slankeprodukter jeg har i tankene, men noe langt viktigere. Jeg tviler ikke på at mange opplever det viktig å høre om hvordan man kan få strammere figur og gå ned i vekt. Langt viktigere er det at flest mulig får høre om Jesus Kristus. Hadde du vært den eneste som kjente til budskapet om Jesus, og du delte det med en ny person hver dag, hvor mange dager ville det tatt før 15.000 mennesker hadde hørt om Jesus? Svaret er 15 dager, kun to uker. Igjen, dette forutsetter at alle deler det de vet med en ny person hver dag.

Neste matematiske utfordring er: Hvor mange dager tror du det ville gått før hele Norges befolkning på 5,5 millioner mennesker hadde hørt om Jesus? Jeg tror svaret vil overraske deg, kun 23 dager. 

Hele verden
Verdens befolkning er på rundt 8 milliarder mennesker. En million er et stort tall. Milliard er tusen ganger en million. Det er nesten som vi kjenner at hodet ikke lenger klarer å følge med på så store tall. 8 milliarder mennesker tilsvarer Norges befolkning 1.500 ganger!

Så, er du klar til siste matematiske utfordring? Hvis vi alle forteller om Jesus til ett nytt menneske hver dag, hvor mange dager, uker, måneder eller år tror du det vil gå før alle verdens 8 mrd. mennesker har hørt om Jesus? Igjen, du vil kanskje bli overrasket over svaret. Kun 34 dager. Så fort fordobler informasjonen seg, om det gjelder Coca-Cola, Jesus eller vårt tenkte produkt «slim figure extreme». 

Vi har hatt 2000 år på oss å fortelle om Jesus. Fortsatt finnes det omkring 7.000 unådde folkeslag i verden. Ca. 3 mrd. mennesker har ikke hørt om Jesus. At folkeslagene er «unådde» betyr at de ikke har muligheten til å velge Jesus eller velge han bort. De har ikke valgt, for de ikke vet om valget. 

Paulus skriver: «Men hvordan kan de påkalle en som de ikke er kommet til tro på? Og hvordan kan de tro på en som de ikke har hørt om? Og hvordan kan de høre uten at det er noen som forkynner?» (Romerbrevet 10,14). Og, vi kan gjerne føye til: Og hvordan kan vi som tror på Jesus la være å fortelle om verdens viktigste budskap? Det trenger jo egentlig ikke ta så lang tid!

TRV 010

Av Svein Anton Hansen, Noreapastoren

Vi vil vise omsorg for hele mennesket og forkynne evangeliet om frelse ved troen på Jesus, med et særlig fokus på områder som er stengt for tradisjonell misjon. Vi gjør det gjennom målrettet bruk av elektroniske og digitale medier nasjonalt og internasjonalt.

Gi en gave

Kontakt oss

38 14 50 20

Bergtorasvei 120,
4633 Kristiansand

post@norea.no

Kontonummer: 3000.63.49494

Vipps-nr: 74066

Send oss en melding