Gud ser etter en mann

Last ned bønnekalenderen for april klikk her

Troens menn

Troens menn er et unikt initiativ, presentert til menn i Norge av Norea Mediemisjon.
Vi ønsker å utruste menn til å bli det Gud har kalt oss til ved å:

- Oppfordre til konkret, daglig bønn for manns- relaterte bønneemner.
- Dele livserfaring gjennom podcaster og radioprogrammer.
- Legge til rette for mannlige bønnegrupper.

 

Vår leder:

Jesus Kristus er den største av alle menn. Han elsket betingelsesløst, tjente ydmykt,
adlød sin Fars vilje og ofret seg selv for å gi evig glede og frelse til alle som tror. 

 

Vårt mål:

Å utfordre menn til å bli Jesu etterfølgere ved å oppmuntre dem til å leve ut sin sanne
identitet i Ham, utrustet med Guds Hellige Ånd, coachet til å løpe troens løp
i Hans makt, og inspirere andre til å gjøre det samme. 

 

Vår metode:

• BØNN: Distribuere daglige mannsrelaterte bønneemner,
knyttet til den internasjonale bønnekampen i Champions Arise (ca.org).

• UNDERVISNING: Produsere podcast/radioprogrammer
med innhold som berører menns åndelige og praktiske liv.

• MANNSGRUPPER: Bli med i, eller start en mannsgruppe.
Vi ønsker at menn skal få oppleve gleden i et godt og kristent
fellesskap med andre menn.