Somalia

Verst for de kristne

I 1960 ble Somalia uavhengig, og i 1969 tok Mohammed Siad Barre makten i ett kupp. I protest mot Barres kupp vokste det frem ekstreme islamistiske gripper, som Al-Shabab. Deres felles mål var å fjerne Barre og gjøre Somalia til et muslimsk land. Barre stod imot frem til 1991, men da kollapset hans regime. Landet ble kastet ut i en blodig borgerkrig som har vart i over 20 år, og særlig kristne har det tøft. Landet har i årevis vært regnet som et av verdens verste land for kristne. Håpets kvinner på radio

I 2012 ble et nytt parlament stablet på bena, men Somalia har fortsatt store problemer. Av landets 10 millioner innbyggere ermer enn halvparten under 25 år. Det er stor mangel på leger. Hvert tiende spedbarn dør, ofte på grunn av dårlig drikkevann, manglende helsetilbud og lite tilgang på mat. Over en million somaliere er på flukt i eget land, og enda flere er på flukt i regionen og verden for øvrig. I Norge bor det nesten 36.000 somaliere. 

I 2016 begynte Norea å støtte produksjon og kringkasting av "Håpets kvinner"-programmene direkte inn i Somalia. Den kraftige bølgesenderen står trygt plassert utenfor landets grenser. Programmet "Håpets kvinner" gir god informasjon om helse, hygiene, og grundig opplæring innen ulike tema knyttet til kristen tro. Produksjonsteamet har kontakt med over tusen personer på Facebook, og får stadig spørsmål om kristen tro. På den måten utfyller radio og internett hverandre på en flott måte. 

Fra radiolyttere i Somalia:
Vi vil gjerne lære mer om Gud og Hans ord. Vær snill og be for oss.
Fra radiolyttere i Somalia:
Fra radiolyttere i Somalia:
Vi vil gjerne lære mer om Gud og Hans ord. Vær snill og be for oss.