I bønn med lidende kvinner

Vi kan ikke forandre verden. Vi kan ikke gjøre noe med lidelsen vi ser rundt oss, og som kvinner verden over lever i daglig, men Gud kan. Som kristne har vi fått bønneretten. Målrettet, konsentrert forbønn til Gud, himmelens og jordens skaper, kan forandre enkeltmennesker, land og lokalsamfunn. Håpets Kvinners bønnekalender tar hver måned opp temaer og landområder som bes over i daglige bønneemner. Forbedere i 125 land, også her i Norge, ber for kvinner og jenters situasjon hver dag. Hver måned året gjennom. Norea oversette og tilrettelegger denne bønnetjenesten i Norge. Vi ønsker også flere bønnegrupper velkommen til å bli med i forbønnstjenesten for verdens kvinner. Ta kontakt om du ønsker å få tilsendt bønnekalenderen gratis hver måned, på epost eller i brev.  

Dagens bønneemne
Allmektige Far, vi ber for jenter fra Vietnam, Nord Korea, Laos, Kambodsja og Myanmar som blir lurt av slektninger, venner eller kjæreste og så blir solgt til menn som bruder i Kina, Malaysia og Sør Korea.
Kvinner i kristen tjeneste
I Bibelen og i kirkens historie finner vi mange vitnesbyrd om kvinner som var aktive i tjeneste i Guds rike. Kvinner ofret villig og tjente i kirken, i utdanning, medisinsk, på barnehjem og på andre felt over hele verden

Kvinner fortsetter å svare på Guds kall ved å forlate familie og komfort og tjene med forsikringen om at Den Hellige Ånd er deres veileder og beskytter.

Mer enn 400 har sin tjeneste enten som frivillige eller som ansatte i Håpets kvinner. De tjener trofast Gud ved å tillate ham å bruke deres hender, føtter, hjerter, sinn og ord for å bringe andre til et nærmere forhold til sin Skaper og Frelser. Disse kvinnene gir sin tid, sin energi, sine eiendeler og sin kunnskap slik at andre kan få bedre liv og gi en bedre fremtid for sine familier. Mange av kvinnene som har en slik tjeneste rundt om i verden opplever trusler, farer, sykdommer og latterliggjøring. Å finne andre kristne som entusiastisk støtter og ber for dem, er ofte en av deres store utfordringer.

Kvinner i tjeneste i Guds rike arbeider både i sine egne lokalsamfunn og i fjerne land. Noen tjener på mange av verdens vanskeligste steder. Hvor enn de har sin tjeneste, trenger de andre som ber for dem. Vær med oss å be for kvinner i arbeid i Guds rike denne måneden.

Til ham har vi satt vårt håp, og han skal redde oss på ny. Også dere må hjelpe til ved å be for oss. Når mange ber, vil takken for den nådige hjelp vi får stige opp fra manges munn. (2. Korinter 1: 10-11).

Vold i nære relasjoner
Vold i nære relasjoner er en tragedie som ødelegger livet til kvinner, barn, eldre og handicappede i alle land. Sårende ord og handlinger som...
Les mer
Ofre for menneskehandel,...
Noen kulturer anser jenter og kvinner til å ha mindre intelligens og verdi i samfunnet enn gutter og menn. I disse kulturene lærer man at menn er...
Les mer
Veiledning og medvandring
Når du ser tilbake i livet ditt, er det sikkert noen personer som står fram som noen som har betydd ekstra mye for deg. Så viktig det er for oss...
Les mer