I bønn med lidende kvinner

Vi kan ikke forandre verden. Vi kan ikke gjøre noe med lidelsen vi ser rundt oss, og som kvinner verden over lever i daglig, men Gud kan. Som kristne har vi fått bønneretten. Målrettet, konsentrert forbønn til Gud, himmelens og jordens skaper, kan forandre enkeltmennesker, land og lokalsamfunn. Håpets Kvinners bønnekalender tar hver måned opp temaer og landområder som bes over i daglige bønneemner. Forbedere i 125 land, også her i Norge, ber for kvinner og jenters situasjon hver dag. Hver måned året gjennom. Norea oversette og tilrettelegger denne bønnetjenesten i Norge. Vi ønsker også flere bønnegrupper velkommen til å bli med i forbønnstjenesten for verdens kvinner. Ta kontakt om du ønsker å få tilsendt bønnekalenderen gratis hver måned, på epost eller i brev.  

Dagens bønneemne
Allmektige Far, vi ber for jenter fra Vietnam, Nord Korea, Laos, Kambodsja og Myanmar som blir lurt av slektninger, venner eller kjæreste og så blir solgt til menn som bruder i Kina, Malaysia og Sør Korea.
Kvinner som lever i fattigdom
Det å definere fattigdom er vanskelig. En fattig i et industriland ser veldig annerledes ut enn en fattig i Etiopia, Haiti, India, Nepal eller Somalia. I juli ber vi for kvinner som lever i ekstrem fattigdom.

Nesten alle vil være enige om at mennesker som er ekstremt fattige ikke har mat å spise minst en gang for dag. En blir også sett på som ekstremt fattig dersom man ikke har et rom å sove i eller minst to klesskift og et par sko å gå med. I juli ber Ofte har fattige boligområder ikke tilgang til rent vann, helsetilbud eller skole. Dessverre er dette beskrivelsen for millioner av mennesker i vår verden i dag. Det er blitt gjort mye for å hjelpe kvinner og barn som lever i ekstrem fattigdom. De mange kampanjene for å sørge for vaksiner, malariamedisiner, myggnettinger, rent vann, utdannelse og bedre helsetilbud er noen få eksempler. Men framgangen er ofte midlertidig siden ofte epidemier, naturkatastrofer eller krig tvinger familier tilbake i økonomisk ruin.

Kvinner som lever i vanskelige omgivelser på grunn av tørke, oversvømmelse, sykdom og krig strever konstant for å finne måter familien deres kan overleve på. De er villige til å jobbe hardt, lære nye håndverk og ofrer mye. En enslig mor kan klare å sørge for de mest basale behovene for barna sine, men er svært sårbar for små endringer i livet. Om hun blir syk, vil hun ikke være i stand til å å lage mat til sin lille familie eller gå i mange kilometer for å hente vann, og den lille hageflekken hennes kan komme til å dø fordi hun ikke kan ta vare på den.

Men der finnes lyspunkt. Mange av verdens fattige vil ikke la omgivelsene diktere livet sitt. De finner fortsatt kjærligheten og de stifter familie. De lærer å gjøre det beste ut av det lille de har til rådighet.

Midt i fattigdommen får vi i Håpets kvinner komme og gå sammen med disse kvinnene, og vi får lære kvinner å se forbi sine omgivelser og finne håp og legedom i Jesus.

I juli ber vi for kvinner i denne situasjonen og om at himmelens og jordens skaper skal gripe inn i enkeltpersoners og lands situasjon, og at arbeid gjort både av Håpets kvinner og andre organisasjoner for å bedre fattige kvinners sjebner skal lykkes.

 

 

Ofre for menneskehandel,...
Noen kulturer anser jenter og kvinner til å ha mindre intelligens og verdi i samfunnet enn gutter og menn. I disse kulturene lærer man at menn er...
Les mer
Veiledning og medvandring
Når du ser tilbake i livet ditt, er det sikkert noen personer som står fram som noen som har betydd ekstra mye for deg. Så viktig det er for oss...
Les mer
Bønn for kvinners og jenters...
Jenter har opplevd store forbedringer etter at det har blitt gjort krafttak i mange land for å sørge for økonomisk støtte, trygge skoler og...
Les mer