I bønn med lidende kvinner

Vi kan ikke forandre verden. Vi kan ikke gjøre noe med lidelsen vi ser rundt oss, og som kvinner verden over lever i daglig, men Gud kan. Som kristne har vi fått bønneretten. Målrettet, konsentrert forbønn til Gud, himmelens og jordens skaper, kan forandre enkeltmennesker, land og lokalsamfunn. Håpets Kvinners bønnekalender tar hver måned opp temaer og landområder som bes over i daglige bønneemner. Forbedere i 125 land, også her i Norge, ber for kvinner og jenters situasjon hver dag. Hver måned året gjennom. Norea oversette og tilrettelegger denne bønnetjenesten i Norge. Vi ønsker også flere bønnegrupper velkommen til å bli med i forbønnstjenesten for verdens kvinner. Ta kontakt om du ønsker å få tilsendt bønnekalenderen gratis hver måned, på epost eller i brev.  

Dagens bønneemne
Kjære Jesus, vi takker deg for organisasjoner som støtter Håpets kvinner og er partnere i dette viktige arbeidet. Dette gjelder Norea i Norge, Danmark og Sverige, Sansa i Finland, ERF i Tyskland, Sveits og Østerrike og TWR-partnere i Asia, Brasil, Canada, Nederland, Belgia og Storbritannia.
Takk og lovprisning
I november skal vi få hvile litt fra bønnejobben, og gjøre noe som er like viktig. Vi skal få takke og prise Jesus for alt det fantastiske han gjør gjennom Håpets kvinner og i enkeltmenneskers liv.

i 20 år har menn og kvinner verden over bedt for kvinners situasjon og for Håpets kvinners (tidligere Prosjekt Hanna) arbeid. Vi i Norge har vært med i bønnekoret siden 2004. Når vi ser tilbake på disse arene i bønnetjenesten er det i stor takknemlighet til Gud som virkelig har gjort store ting! I årevis har vi bedt for kvinner isolert og misbrukt på grunn av sin kultur, religion og fattigdom. Rapporter fra våre partnere forteller oss igjen at kvinner finner håp og frelse hos Jesus. «Håpets kvinner» -programmene gir praktisk og åndelig kunnskap, og de månedlige bønnekalendere og gruppevirksomhetene hjelper kvinner til å lære å be på en personlig måte til Gud, som ser og hører dem.

Jeg vet ikke hva du tenker når du leser bønnekalenderen du får. Kanskje du tenker som meg, at det er tøft å ta inn over seg alt det vanskelige som skjer, all lidelsen som kvinner og jenter går gjennom? Og at det egentlig er litt for mye av og til? Det er sant at alt dette skjer, at kvinner lider på så mange måter. Jeg liker det ikke, jeg blir opprørt, sint og må bevisst velge å legge elendigheten bort etter at jeg har bedt. Men, vi må be, og det er den viktigste jobben vi gjør. Og så er det heldigvis slik at det skjer mye positivt i verden. Men vår jobb er å løfte den enkelte som lider fram for Guds trone, og så blir et og et liv forandret gjennom vår bønn.
 

Her er bare et par eksempler:

Kvinner i Kigoma i Tanzania tørster etter Gud. Da de hørte det skulle være et Håpets kvinner-kurs for ledere, kom de for å lære. Den første dagen møtte 220 kvinner opp. De fikk lære om Håpets kvinner og hvordan man kan be sammen. Ni kvinner ga sitt liv til Kristus. Ryktet spredte seg. Neste dag kom 500 kvinner og menn til opplæring. Atten ble frelst. De fortalte lederne på kurset at de ønsket å komme tidligere neste dag, slik at de kunne ha mer tid til å prise Gud og be sammen!

En lytter i Calcutta i India sier: «Jeg har lyttet til det ‘Håpets kvinner’, som virkelig er en inspirasjon i livet mitt. Jeg kjenner på mye sorg siden mannen min giftet seg med en annen kvinne. Men programmet deres har lært meg at bønn bringer fred og lykke i livet. Det har lært meg hvordan jeg kan tro på Herren, uansett hva. Jeg liker alt med ‘Håpets kvinner’, også bønnefellesskapet og bønnekalenderen. Jeg har fått et nytt syn på livet!»

Bønn for det ufødte liv
Denne måneden ber vi for det ufødte liv, og for legedom, trøst og oppreisning for de som lever med sår etter abort.
Les mer
Kvinner i kristen tjeneste
I Bibelen og i kirkens historie finner vi mange vitnesbyrd om kvinner som var aktive i tjeneste i Guds rike. Kvinner ofret villig og tjente i...
Les mer
Vold i nære relasjoner
Vold i nære relasjoner er en tragedie som ødelegger livet til kvinner, barn, eldre og handicappede i alle land. Sårende ord og handlinger som...
Les mer