I bønn med lidende kvinner

Vi kan ikke forandre verden. Vi kan ikke gjøre noe med lidelsen vi ser rundt oss, og som kvinner verden over lever i daglig, men Gud kan. Som kristne har vi fått bønneretten. Målrettet, konsentrert forbønn til Gud, himmelens og jordens skaper, kan forandre enkeltmennesker, land og lokalsamfunn. Håpets Kvinners bønnekalender tar hver måned opp temaer og landområder som bes over i daglige bønneemner. Forbedere i 125 land, også her i Norge, ber for kvinner og jenters situasjon hver dag. Hver måned året gjennom. Norea oversette og tilrettelegger denne bønnetjenesten i Norge. Vi ønsker også flere bønnegrupper velkommen til å bli med i forbønnstjenesten for verdens kvinner. Ta kontakt om du ønsker å få tilsendt bønnekalenderen gratis hver måned, på epost eller i brev.  

Dagens bønneemne
Allmektige Far, vi ber for jenter fra Vietnam, Nord Korea, Laos, Kambodsja og Myanmar som blir lurt av slektninger, venner eller kjæreste og så blir solgt til menn som bruder i Kina, Malaysia og Sør Korea.
Ofre for menneskehandel, voldtekt og prostitusjon
Noen kulturer anser jenter og kvinner til å ha mindre intelligens og verdi i samfunnet enn gutter og menn. I disse kulturene lærer man at menn er overlegne og at de derfor må kontrollere, være kvinner overlegne og utnytte dem til egen nytelse og nytte.

Dessverre erfarer kvinner i noen kulturer at det å bli misbrukt er normalt og at det er ingenting å gjøre med situasjonen. Et kvinnesyn som ser på jenter som objekter i stedet for enkeltindivider som skal bli respektert, resulterer i at menneskehandel, prostitusjon og voldtekt blir mer vanlig.  

Musikk, filmer, bilder, litteratur og andre media er med på å diktere samfunnets aksept for nedverdigende holdninger overfor kvinner. Det å stadig bli utsatt for påvirkning på disse områdene, vil for noen være med på å forme innstilling og holdning for noen menn og gutter. Smart telefoner og lett tilgjengelig internett har gjort det å se på voldelig seksuelle handlinger mye lettere tilgjengelig nå enn for bare noen få år siden. En seksuelt voldelig kultur blir styrket når ofrene sjelden rapporterer slike ugjerninger. Om ofrene går til offentlige myndigheter (politi etc) for å få hjelp, er det dessverre ofte de selv som må sitte med bevisbyrden på at de ikke oppmuntret til ugjerningen. I noen land vil politi sjelden arrestere og straffeforfølge voldtektsmannen, halliken, sex-kjøperen eller andre som er involvert.

Hvert år jobbes det iherdig med holdningskampanjer og lovgivning for at flere skal gjøres klar over den grusomme uretten som voldtekt og menneskehandel er. Norge, Sverige, Island, Canada, Nord-Irland og Frankrike har alle fått gjennom lover som kriminaliserer sexkjøpene og beskytter prostituerte.

Håpets kvinner har utviklet en lydbasert dramaserie for kvinner som er ofre for seksuell utnyttelse, kalt Hidden treaures/Skjulte skatter, som setter ord på og møter de utfordringene slike kvinner/jenter står overfor, både sosialt, fysisk, psykisk, medisinsk og emosjonelt, sett fra et kristent perspektiv

Temaet for denne månedens forbønn er kvinner og jenter som er offer for menneskehandel, voldtekt, misbruk og prostitusjon. Tøffe ting å be om, virkeligheten kommer så nær. Men la oss be. Lidelsen er reell, også her i vårt eget land!

Tusen takk for at du er med og ber! Gud kan!

Veiledning og medvandring
Når du ser tilbake i livet ditt, er det sikkert noen personer som står fram som noen som har betydd ekstra mye for deg. Så viktig det er for oss...
Les mer
Bønn for kvinners og jenters...
Jenter har opplevd store forbedringer etter at det har blitt gjort krafttak i mange land for å sørge for økonomisk støtte, trygge skoler og...
Les mer
Bønn om kvinners innflytelse...
Denne måneden skal vi få være med og be om at kvinner skal få – og fortsette å ha innflytelse i en verden i nød. Du kan være med i det...
Les mer