I bønn med lidende kvinner

Vi kan ikke forandre verden. Vi kan ikke gjøre noe med lidelsen vi ser rundt oss, og som kvinner verden over lever i daglig, men Gud kan. Som kristne har vi fått bønneretten. Målrettet, konsentrert forbønn til Gud, himmelens og jordens skaper, kan forandre enkeltmennesker, land og lokalsamfunn. Håpets Kvinners bønnekalender tar hver måned opp temaer og landområder som bes over i daglige bønneemner. Forbedere i 125 land, også her i Norge, ber for kvinner og jenters situasjon hver dag. Hver måned året gjennom. Norea oversette og tilrettelegger denne bønnetjenesten i Norge. Vi ønsker også flere bønnegrupper velkommen til å bli med i forbønnstjenesten for verdens kvinner. Ta kontakt om du ønsker å få tilsendt bønnekalenderen gratis hver måned, på epost eller i brev.  

Dagens bønneemne
Kjære Jesus, vi ber om at kvinner må lytte til hverandre, dele erfaringer og hjelpe andre til å finne løsninger på utfordringer de møter.
Veiledning og medvandring
Når du ser tilbake i livet ditt, er det sikkert noen personer som står fram som noen som har betydd ekstra mye for deg. Så viktig det er for oss mennesker å ha en medvandrer, eller en mentor. Noen som i liv og ord bruker tid med oss, og er genuint interessert i hvordan vi har det

Timoteus var en ung mann som hadde en mentor i Paulus. Det kan vi lese i brevene til den unge Timoteus som den eldre og mer erfarne Paulus skrev .

Jeg vet ikke om du er enig, men min erfaring er at det kanskje ikke er så stor bevissthet rundt dette i kristne miljø, det å være seg bevisst at en kan få lov til å være en veileder, eller få lov til å være en person som kan få lære av en annen. Jeg opplever kanskje at det til tider er liten kontakt mellom generasjonene i menighetene, jeg har hørt flere unge si at de savner en voksenperson som kan være et forbilde.  Derfor tenker jeg at denne måneds tema i Håpets kvinner er svært viktig for oss også her i Norge, og for eget liv.

Mange kvinner lever i familier og lokalsamfunn hvor det er få kvinner som kan hjelpe dem til å forstå Bibelen og lære hvordan man skal leve et liv som kristen. Noen har heller ingen å snakke med angående grunnleggende ferdigheter som å forbedere sunn mat, forstå medisinske spørsmål, hvordan få forhold til å bli bedre, eller hvordan ta vare på økonomien. På samme måte som Paulus spurte om hvordan mennesker kan høre evangeliet dersom det ikke er noen som forkynner det, kan vi spørre på vegne av disse kvinnene: «Hvordan kan de kunne lære uten av noen underviser dem»? Kvinner trenger veiledere til å oppmuntre dem til å fortsette å lære og inspirere dem til å nå sitt beste potensial til Guds ære.

Kvinnelige veiledere/mentorer ønsker å dele sin kjærlighet til det de er gode til, om det er matlaging, skriving, ledelse, eller andre ting de har lært seg og erfart i livet. Alle mennesker kan dele av sin kunnskap. Alder er ingen hindring. Ingen er noen gang for gammel eller for ung for å lære – eller lære bort. Læring og det å bruke ny informasjon, ferdigheter og ideer hjelper oss å modne. Ingen kan lære oss alt vi trenger å lære i de mange områdene av livene våre, så en gjør lurt i å se etter flere veiledere som kan veilede oss i forskjellige ting.

En veileder-relasjon starter med samtaler rundt hva vi forventer. Hva ønsker vi å fokusere på (Er det personlig utvikling, familieliv, ferdigheter, teologi, lederskap, bønn?). Hvor ofte skal vi møtes, og i hvilke omgivelser (På et kontor, hjemme, en kafé eller et menighetshus, eller mens vi går tur?). Hvilken type kommunikasjon fungerer best for oss (lytting, undervisning, vise i praksis, eller kanskje en kombinasjon)?

Paulus skriver til sin unge «ektefødte sønn i troen» (1.Tim 1.2): La ingen forakte deg fordi du er ung, men vær et forbilde for de troende i ord og livsførsel, i kjærlighet, tro og renhet. (1. tim 4. 12). En eldre kristen, oppmuntrer den yngre til å være et forbilde. Slik kan vi alle se at vi har en viktig rolle i Guds rike, også som medvandrere og veiledere. Takk for at du er med og ber. Måtte du kjenne glede, velsignelse og fred i din tjeneste der du er!

Vennlig hilsen

Elisabeth Lillebø Sæth

koordiator for Håpets kvinner i Norge.

 

Bønn for kvinners og jenters...
Jenter har opplevd store forbedringer etter at det har blitt gjort krafttak i mange land for å sørge for økonomisk støtte, trygge skoler og...
Les mer
Bønn om kvinners innflytelse...
Denne måneden skal vi få være med og be om at kvinner skal få – og fortsette å ha innflytelse i en verden i nød. Du kan være med i det...
Les mer
Bønn for ekteskap og familie
Denne måneden er det ekteskap og familie som står i sentrum i Håpets kvinners bønnetjeneste.
Les mer