Ønsker du å motta bønnekalenderen?
Send kodeord BØNN KVINNER til 2065

I bønn med lidende kvinner

Vi kan ikke forandre verden. Vi kan ikke gjøre noe med lidelsen vi ser rundt oss, og som kvinner verden over lever i daglig, men Gud kan. Som kristne har vi fått bønneretten. Målrettet, konsentrert forbønn til Gud, himmelens og jordens skaper, kan forandre enkeltmennesker, land og lokalsamfunn. Håpets Kvinners bønnekalender tar hver måned opp temaer og landområder som bes over i daglige bønneemner. Forbedere i 125 land, også her i Norge, ber for kvinner og jenters situasjon hver dag. Hver måned året gjennom. Norea oversette og tilrettelegger denne bønnetjenesten i Norge. Vi ønsker også flere bønnegrupper velkommen til å bli med i forbønnstjenesten for verdens kvinner. Ta kontakt om du ønsker å få tilsendt bønnekalenderen gratis hver måned, på epost eller i brev.  

Februar 2018
I februar ber vi for kvinner i Sørøst-Asia (Kambodsja, Indonesia, Laos, Myanmar, Filippinene, Thailand og Vietnam). I lenken under finner du månedens bønnekalender til nedlastning.

Man finner ufattelig skjønnhet blant Asias naturressurser og folkegrupper. Dessverre mangler mange steder god helseomsorg, rent vann og utdanningsmuligheter for jenter, noe som gjør at den negative spiralen av fattigdom og misbruk og overgrep overfor kvinner fortsetter. Det er blitt gjort mange forsøk på bevisstgjøring av verdien av kvinner. Likevel har det vist seg at det er vanskelig å stoppe disse overgrepene på jenter, mye på grunn av barneekteskap og inntektsbringende menneskehandel. Mange kvinner og barn tror at de ikke fortjener respekt og derfor tar de avgjørelse som leder til at livene deres blir ødelagt.

 Mange kvinner har ikke den informasjonen og kunnskapen de trenger for å ta vare på seg selv og barna sine. Dette gjelder særlig på avsidesliggende steder. Informasjon om svangerskap, hva babyer trenger for å utvikle seg på en sunn måte, symptomer på sykdommer som diabetes, eller hvordan behandle kreft, er ikke kunnskap som er tilgjengelig for en stor del av befolkningen.

Gjennom Håpets kvinner får kvinner og jenter i Sørøst-Asia høre og at de fortjener å bli respektert, verdsatt og elsket. Gjennom ukentlige radioprogrammer, bønnegrupper, arbeidstrening og helsekurs deler våre medarbeidere verdifull informasjon som kan hjelpe kvinner til å få kunnskap som kan bedre deres liv. Ikke minst får de ta del i håpet, og blir vist Guds kjærlighet til dem.

Januar 2018:
Vi begynner det nye året med å be for kvinner i sørlige Asia. I lenken under finner du månedens bønnekalender til nedlastning.
Les mer
Frelse for kvinner
I desember vender vi oss til Gud i bønn om at kvinner verden over må ta imot Jesus, verdens frelser.
Les mer
Takk og lovprisning
I november skal vi få hvile litt fra bønnejobben, og gjøre noe som er like viktig. Vi skal få takke og prise Jesus for alt det fantastiske han...
Les mer