Kina

Under kommunismen fikk den kristne tro trange kår i verdens mest folkerike land. Samtidig tok mange kinesere imot Jesus i løpet av denne mørke tida, i mange tilfeller som følge av kristne radioprogram. I det moderne Kina er behovet for kristen opplæring enormt. Menighetene på landsbygda blir mindre, ettersom folk flytter til storbyene for å få arbeid. Av den grunn er det også vanskelig å få pastorer til å bosette seg på landsbygda. Kristne som flytter til storbyene mister ofte sin tro. I tillegg har myndighetene fortsatt strenge retningslinjer for religiøs virksomhet i Kina. Kristne opplever stadig å bli forfulgt eller fengslet, og troende samles ofte i hemmelighet i små husmenigheter.

 

5 millioner barn lytter til radio

Norea støtter Voice of Salvation på Taiwan (Frelsens Røst), som produserer og sender radioprogram til Kina. Barneprogrammet «PopCorn» er som en søndagsskole på lufta med bibelhistorier og sanger. Opptil 5 millioner barn og voksne lytter regelmessig til programmet. Norea er også med på å finansiere «Our Time», et undervisningsprogram som hjelper kristne med deres daglige utfordringer. Begge radioprogrammene er tilgjengelige på nett. Vår samarbeidspartner driver også en bibelskole som foregår via brev. Flertallet av studentene på bibelskolen er fanger i land som Taiwan, Thailand og Malaysia.

Fra en mann i Kina:
Jeg er en av deres trofaste lyttere, og hører på programmet Our Time hver dag. Selv om jeg ikke skriver til dere ofte, er dere bestandig i mine bønner.
Fra en mann i Kina:
Fra en mann i Kina:
Jeg er en av deres trofaste lyttere, og hører på programmet Our Time hver dag. Selv om jeg ikke skriver til dere ofte, er dere bestandig i mine bønner.
Aktuelt fra prosjektet
Økt velstand en fare for...
Økt velstand er en større trussel for kristne i Kina enn kristendomsforfølgelse. Det mener kinesisk kristenleder.
Les mer
Voksne hører på barneprogram
Det kristne radioprogrammet "PopCorn" har kinesiske barn som målgruppe, men tilbakemeldinger Norea har fått tyder på at programmet er minst like...
Les mer
Radiolytteren som ble pastor
Allerede som 13-åring tok radiolytteren fra Kina et valg: han skulle bli pastor og forkynne evangeliet til andre.
Les mer
Fikk nådegave til å ta notater
Gud ga en eldre analfabet kvinne fra Kina evnen til å skrive spesielle skrifttegn.
Les mer
Kjærlighet til korset
– Gud har gitt oss et kall til å gå ut. Som barn tok jeg imot Jesus. Kjærligheten til korset gir meg kraft til å arbeide videre, sier leder...
Les mer
Kunne ikke si nei
Jin hadde bare vært kristen i ca. 6 måneder da naboen også ble det. Det tok ikke lang tid før Jin ble spurt om han ville lede en husmenighet.
Les mer
En søndagsskole på lufta
Radioprogrammet "PopCorn" fungerer som en søndagsskole på lufta, og gjør at barn i Kina bli glad i Guds ord fra de er små.
Les mer
Frelst gjennom barneprogram
Siden 1960-tallet har Norea vært med på radiosendinger til Kina. I starten var tilbakemeldingene få, men nå er det mulig å besøke lyttere i...
Les mer