Et godt år for radioarbeidet

Et godt år for radioarbeidet

Evangeliets Røst i Etiopia hadde i 2011 et av sine beste radioår. Noreas samarbeidspartner melder om budsjettoverskudd, ny programproduksjon og stadig flere lyttere som tar i mot Jesus.

Av Martin Birkedal

Det var tydelig at begeistring og optimisme preget staben i Evangeliets Røst da vi besøkte dem i januar i år. Lederen for radioavdelingen, Wakshuma Terefe, omtalte 2011 som et av de beste årene de har hatt i radioarbeidet. En av grunnene til optimismen er at de gjennom sin virksomhet i fjor skapte et overskudd som tilsvarer hele radiobudsjettet. Pengene er brukt til å skaffe medieavdelingen en trykkerimaskin, som vil ha stor betydning for å skape inntekter også i framtiden.

Kvinneprosjekt i Jinka

Optimismen smitter også over på oss som partner. Norea har lenge arbeidet for å få nok penger til komme i gang med et helt spesielt kvinneprosjekt i Jinka. Prosjektet er delvis knyttet opp til evangelisering, men i stor grad også til helsearbeid blant kvinner i samarbeid med det lokale sykehuset. Vi bidro med ca. 30.000 kr i fjor og har doblet budsjettet for 2012. Selv om dette ikke er nok, har begrensede ressurser ikke stoppet våre medarbeidere i Etiopia. De har laget program og begynt å spille dem inn - en halvtime som er delt i to og kalt Noen minutter for livet og Noen minutter med Jesus. Eller som det heter i originalen til Prosjekt Hanna, Lessons for your life og Lessons for your soul.

Programmene skal distribueres på en solcelledreven lydspiller som kalles «Megavoice.» Dette gjøres for i det hele tatt å kunne nå kvinnene i målgruppa, som ikke har tilgang til verken radio eller radioprogram på sitt språk. Spillerne produseres i Israel, og Evangeliets Røst har allerede gjort avtale med firmaet som lager dem. De skal leveres som halvfabrikat til Etiopia, og deretter skal medarbeiderne i Evangeliets Røst montere dem selv. Slik sparer de kostnader tilsvarende 20 - 25 %.

Afar-arbeidet bærer frukt

Afarfolket, som bor og ferdes i Etiopia og krysser grensene til Eritrea og Djibouti, teller cirka 1,5 millioner mennesker og er nesten hundre prosent muslimer. Nå begynner radioarbeidet mot denne folkegruppen å bære frukt. Flere har tatt imot Jesus, og på tross av at de ofte blir forfulgt, er de frimodige og sikre i sin sak og sitt valg.

Nye lokale menigheter blir dannet i kjølvannet av radioarbeidet, og mange tar imot Jesus. Guds rike vokser som følge av radioarbeidet i Etiopia...

EVANGELIETS RØST (YEMISERACH DIMTS) I ETIOPIA

  • Mediearbeidet til den lutherske kirken i landet og Noreas samarbeidspartner. Har sine røtter helt tilbake til 1963.
  • Sender daglig radioprogram på språkene oromo, amharisk, tigrinya, afar, sidamo, kambaata og hadiija. Disse inneholder bibelundervisning, men setter også fokus på helse, HIV/AIDS, sosiale spørsmål og menneskerettigheter.
  • Sammen med Norea arbeides det også med å utvikle et kvinneprosjekt i Jinka, basert på solcelledrevne lydspillere.
  • Norea skal støtte Evangeliets Røst med til sammen 400.000 kr i 2012 og har også et koordineringsansvar for arbeidet.