Konstanse Raen blir hedret

Konstanse Raen blir hedret

Torsdag kveld fikk Konstanse Raen tildelt Kongens Fortjenestemedalje for sitt livslange engasjement for blant annet bibeloversettelse og det å bruke bibeltekster til å bekjempe HIV/AIDS.

- Det var veldig overraskende og litt overdrevent alt sammen. Jeg er veldig glad for å få stå i en sammenheng, men det er ingen grunn til å medaljere den, sier en ydmyk Konstanse Raen med et smil.

En liten dame med et stort hjerte for misjon og Afrika.

- Alt jeg har fått gjort i misjonen og i Bibelselskapet er fordi noen har sendt meg. Da vi var i Kamerun hadde vi venner som støttet oss, og Bibelselskapet støttet oss. Og når jeg har fått en idè har jeg alltid fått med meg gode medarbeidere som har bært arbeidet videre. Selv har jeg bare vært med i en prosess i alt dette arbeidet, forteller Raen.

Konstanse Raen blir hedret Spør Gud i hvert veikryss

Torsdag kveld mottok hun Kongens Fortjenestemedalje for sitt livslange engasjement. I 13 år arbeidet Konstanse Raen sammen med sin mann i Kamerun som misjonærer fra 1971/72. Der jobbet de med fonetikk og grammatikk, og blant annet ga Perefolket et eget skriftspråk blant annet gjennom å oversette Det nye testamentet.

Fra 1990 ble Raen ansatt i Det Norske Bibelselskap og de siste 12 årene spesielt med programmet Hvor er den barmhjertige samaritan i dag. Programmet handler om å forebygge HIV/AIDS i Afrika, gjennom bibeltekster, ved å bruker plansjer, videofilmer og en manual. Dette spres i ulike menigheter, og er nå introdusert i ca. 15 land i Afrika.

Engasjementet sitt i arbeidet henter Konstanse Raen ved å følge Guds plan for sitt liv.

- Som kristen så tror jeg at man lever i en større sammenheng. Og en måte å leve på er å tro at det er en mening med at man er hvor man er, og i hvert veikryss ber jeg Gud om hvor jeg skal gå.