Radiomisjon til verdens mest stengte land

Radiomisjon til verdens mest stengte land

Nord-Korea er sannsynligvis det mest lukkede landet i verden, og ser på religion som en stor trussel. Norea har siden 2011 bidratt med midler slik at kristne i landet kan styrkes i troen.

Religiøs tillatelse
Myndighetene i Nord-Korea hevder i følge Åpne Dører at det eksisterer religiøs frihet uten begrensninger i landet. Men fordi myndighetene tolker og anvender grunnloven helt vilkårlig, skaper det alvorlige begrensninger i den frie religionsutøvelsen. Et typisk forbud fra myndighetene er kravet om tillatelse til å oppføre religiøse bygninger og å holde religiøse seremonier: "Uten en bygning har ikke religiøse grupper tillatelse til å praktisere sin tro eller ha religiøse samlinger, og uten tillatelse kan de ikke oppføre noen bygning.”

Fiender av landet
Den offisielle statsideologien i Nord-Korea er bygd på Kim Il Sungs ‘Revolusjonære Tanker’ og styrer hele samfunnet. I følge Åpne Dører opererer myndighetene med et klassesystem som består av tre hovedkategorier: a) En indre kjerne, b) Delvis pålitelige og c) Fiender. Det er i dette systemet at religiøse familier er klassifisert som fiendtlige. Som et resultat har familier blitt tvangsflyttet til industribyer på østkysten eller sendt til arbeidsleire for politiske fanger. I Nord-Korea forekommer også offentlige henrettelser av kristne, og de troende må være på vakt - ikke bare mot det hemmelige politiet, men også mot sine medborgere.

Radiosensur
I Nord-Korea er all radio- og TV-virksomhet strengt kontrollert, og alle privateide, lovlige radioer forhåndsprogrammeres med frekvenser godkjent av myndighetene. Nordkoreanere må derfor skaffe seg radioer fra utlandet dersom de vil lytte til andre sendinger.

En kristen leder fortalte dette til vår samarbeidspartner:
– Kristne radioprogram er en stor skatt for oss. De gjør at vi kan lytte til Guds ord og få styrke til vårt åndelige liv hver dag... Signalene er ganske sterke, så vi kan høre alt veldig tydelig. Jeg vil takke alle som bidrar til dette arbeidet. Gud velsigne dere.