Nullposisjon

Han satt i kontrollrommet i en stor borerigg på et oljefelt i Nordsjøen. Det kom en telefon fra dekket. De ba om at en sterk likestrømsmotor til en av kranene ble satt på.

Han som hadde ansvar, trykket inn en knapp og ventet på et grønt lys som markerte at alt var i orden. 

Men da han ikke fikk grønt lys, ringte han opp til dekket og ba dem sette anlegget i nullposisjon. Da ble det kontakt, og motoren kom i gang.
 
Det var ingen dramatisk hending, men min venn plattformsjefen så et oppbyggelig poeng i det som hendte. 

Skal kontakten mellom oss og Gud opprettes, er det ofte nødvendig at han setter oss i nullposisjon. 

Det kommer frem i Salme 107 hvordan Gud måtte ydmyke folket og gjøre dem hjelpeløse. 

Fra nullposisjonen ble de åpne for kontakt. Det står skrevet: «Da ropte de til Herren i sin nød, av deres trengsler frelste han dem» (Sal 107,19).

OPK500