MENING

MENING

Da den jødiske psykiateren Victor Frankl ble arrestert av nazistene under annen verdenskrig, ble han fratatt alt – hus, familie, eiendeler.

Han hadde brukt år på å samle stoff og skrive en bok om hvor viktig det er å finne mening med livet. Denne tenkningen hans ble senere kjent under betegnelsen logoterapi. Da han kom til Auschwitz, den forferdelige dødsleiren, ble også manuskriptet hans tatt fra ham, et verk han hadde sydd inn i kappen sin. 

«På en måte mistet jeg – og sørget over – mitt åndelige barn,» skrev Frankl. «Nå syntes det som om ingen eller ingenting ville overleve meg, verken et fysisk eller et åndelig barn! Jeg sto nå overfor spørsmålet om livet mitt under slike forhold overhodet kunne ha noen mening.» 

Han kjempet stadig med det spørsmålet noen få dager senere da nazistene tvang fangene til å gi fra seg klærne sine. «Jeg måtte gi fra meg klærne mine og fikk så arve de utslitte fillene fra en fange som var blitt sendt til gasskammeret,» fortalte Frankl. 

«I stedet for de mange sidene fra manuskriptet mitt fant jeg i lommen på den frakken jeg nå fikk, en enkelt side revet ut av en jødisk bønnebok. Den inneholdt den viktigste jødiske bønnen «Shema Israel». [Den lyder slik: «Hør, Israel! Herren vår Gud, Herren er én, og du skal elske Herren din Gud av hele ditt hjerte og av hele din sjel og av all din fornuft og av all din makt.»] Hvordan skulle jeg,» skrev Frankl videre, «kunne tolke en slik hendelse som noe annet enn en utfordring til å ’leve’ mine tanker i stedet for bare å feste dem til papir?». 

Da Frankl senere tenkte over den ildprøven han hadde vært igjennom, skrev han i sin bok om mennesket søken etter mening: «Det er ingenting i verden som i den grad kan hjelpe et menneske til å overleve endog de verste forhold, som det å vite at det er en mening med livet ... Den som har et ’hvorfor’ å leve for, kan tåle et nesten hvilket som helst ’hvordan’.» 

I boken «Livet har mening» skrev Victor Frankl også: «Det går an å finne en oppgave og dermed en mening med tilværelsen under alle betingelser og omstendigheter og i enhver livssituasjon, selv i de mest prekære grensesituasjoner. Om ikke annet så kan vi vise dette ved den måte som vi møter en vanskelig situasjon på.» 

Livet har en mening. Å eie en mening med livet er en stor verdi, som ikke må bli borte på veien. Vi kan ikke si at alt som skjer, har en mening. Men alt kan få en mening i overlyset fra Gud. 

Apostelen Paulus skrev: «Alt makter jeg i ham som gjør meg sterk.» Han så meningen med livet sitt i å leve for Gud, og da kunne han makte og tåle alt i det perspektivet. Det er den samme dype hemmelighet Jesus ga uttrykk for: «Den som finner sitt liv, skal miste det. Men den som mister sitt liv for min skyld, skal finne det.» – Med Gud dirrer hver dag av mening.